สกร.ยะลา
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดยะลา
สกร.ยะลา
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดยะลา
สกร.ยะลา
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดยะลา
ผู้บริหาร

นางขนิษฐา  มะลิสุวรรณ
ผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.จังหวัดยะลา
ศูนย์ สกร.อำเภอ
ห้องสมุดประชาชน
  • ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอเมืองยะลา
  • ห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองยะลา
  • ห้องสมุดประชาชนอำเภอกาบัง
  • ห้องสมุดประชาชนอำเภอกรงปินัง
  • ห้องสมุดประชาชนอำเภอธารโต
  • ห้องสมุดประชาชนอำเภอเบตง
  • ห้องสมุดประชาชนอำเภอบันนังสตา
  • ห้องสมุดประชาชนอำเภอยะหา
  • ห้องสมุดประชาชนอำเภอรามัน

สกร.อำเภอ

ห้องสมุด