สกร.ยะลา
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดยะลา
สกร.ยะลา
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดยะลา
สกร.ยะลา
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดยะลา
ผู้บริหาร

นางขนิษฐา  มะลิสุวรรณ
ผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.จังหวัดยะลา
ศูนย์ สกร.อำเภอ
 • ศูนย์ สกร.อำเภอเมืองยะลา
 • ศูนย์ สกร.อำเภอกาบัง
 • ศูนย์ สกร.อำเภอกรงปินัง
 • ศูนย์ สกร.อำเภอธารโต
 • ศูนย์ สกร.อำเภอเบตง
 • ศูนย์ สกร.อำเภอบันนังสตา
 • ศูนย์ สกร.อำเภอยะหา
 • ศูนย์ สกร.อำเภอรามัน
ห้องสมุดประชาชน
 • ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอเมืองยะลา
 • ห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองยะลา
 • ห้องสมุดประชาชนอำเภอกาบัง
 • ห้องสมุดประชาชนอำเภอกรงปินัง
 • ห้องสมุดประชาชนอำเภอธารโต
 • ห้องสมุดประชาชนอำเภอเบตง
 • ห้องสมุดประชาชนอำเภอบันนังสตา
 • ห้องสมุดประชาชนอำเภอยะหา
 • ห้องสมุดประชาชนอำเภอรามัน

สกร.อำเภอ

ห้องสมุด