จันทร์เช้าเคารพธงชาติ

16 ตุลาคม 2566 นางขนิษฐา มะลิสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดยะลา

มอบหมายให้นางสาววิรวรรณ มูลจันที่ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดยะลา

นำคณะข้าราชการและบุคลากร ในสังกัด สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดยะลา

และศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองยะลา ร่วมกิจกรรม "จันทร์เช้า...เคารพธงชาติ"

กิจกรรมสวดมนต์ของผู้นับถือศาสนาพุทธ และ กล่าวดุอาห์ของผู้นับถือศาสนาอิสลาม

ยืนสงบนิ่งเพื่อระลึกถึงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ มอบนโยบายการดำเนินงาน

ที่สำคัญประจำสัปดาห์ ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดยะลา