.

สวัสดีปีใหม่ 2558 กศน.ตำบลวังพญา  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา  ขอให้ทุกท่านมีความสุขตลอดปี

 
 
 
 
 
คุณต้องการให้ กศน.ตำบลวังพญาจัดกิจกรรมใดมากที่สุด ?
กิจกรรมผู้สูงอายุ
กิกรรมการฝึกอาชีพระยะสั้น
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
กิจกรรมเยาวชนคนรักษ์ถิ่น
กิจกรรมสตรีหัวใจแกร่ง
 

นายทัศน์พล  กาญจโนภาส
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรามัน

นายอัดนัน  มะลิแต
หัวหน้า กศน.ตำบลวังพญา

 

นางสาวนูรไอนี  ตอแลมา
ครูอาสา ฯ ปอเนาะตำบลวังพญา

นางสาวอิสซะห์  มาแซ
ครูอาสา ฯ ปอเนาะตำบลวังพญา

นางสาวซาดีนา  แวสะนิ
ครูอาสา ฯ ปอเนาะตำบลวังพญา

นางสาวดาราณี  ดือราอิง
ครูอาสา ฯ ปอเนาะตำบลวังพญา

นายดุลยา  รูมอ
ครูอาสา ฯ ปอเนาะตำบลวังพญา

  

 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.92.197.82
คุณเข้าชมลำดับที่ 56,350
 
 
กุมภาพันธ์ 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
 
 
 กศน.ยะลา เป็นหนึ่งเดียวกัน   NFE_YALA   Create by OBECLMS    Modify by Mr.Artip Busa
กศนตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ม.๔ ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
Tel : ๐๗๓-๒๙๕๑๑๑  Fax : ๐๗๓-๒๙๕๑๑๑
Email : wangphaya2518@gmail.com