หน้าหลัก    ผลงานของเรา 
ผลงานของเรา
 
ผลิตภัณฑ์ การทักหมวกด้วยไหมพรหม 
      ผลิตภัณฑ์ การทักหมวกด้วยไหมพรหม   จำนวนสมาชิกในกลุ่มจำนวน  33  คน  สอน โดยวิทยากรในหมู่บ้าน  ชื่อ  นางสาวอัญชลี   สุภาพ   สอน ณ ศาลาประชาชน  หมู่ 2  ตำบลถ้ำทะลุ  อำเภอบันนังสตา