หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 


Micro Planning ส่วนที่ 1

แจ้งนักศึกษา  ระดับประถม  ม.ต้น  ม.ปลาย  ติดตามดุ  ETV  วิทยาศาสตร์  วันอาทิตย์  ที่  28  ธันวาคม  2557  เวลา  11.15  น.

คลิ๊กรับชม

 

 

รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗  วันพุธที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (๒๕๕๗-๒๕๖๐) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์สำนักงาน กศน. www.nfe.go.th  [เวอร์ชั่นเก่า]  [เวอร์ชั่นใหม่]


[ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม]     [ดาวน์โหลดแผนปฏิบัติการ]  
แบบฟอร์ม ส่วนที่ 1,2,3,5    ส่วนที่ 4

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม