.

กศน.ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ส่งความสุข สวัสดีปีใหม่ 2558 สุขสันต์วันปีใหม่ ขอให้มีความสุขกาย สบายใจ ปราศจากทุกข์โศก โรคภัยทั้งหลาย ทั้งปวง

 
 
 
 
 
 
 
นักศึกษาต้องการให้จัดค่ายเสริมสร้างค่านิยม 12 ประการ ที่ใด ?
ห้องประชุม กศน.จังหวัดยะลา
ศึกษาธิการภาค 12
ค่ายสิรินธร
เขื่อนบางลาง
  หน้าหลัก    ติดต่อเรา 
ติดต่อเรา
 

 กศน.ตำบลสะเตงนอก  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา

ประวัติเทศบาลเมืองสะเตงนอกตำบลสะเตงนอกเป็น 1 ใน 14 ตาบลของอาเภอเมืองยะลา โดยมีพื้นที่ตั้งอยู่รอบตัวเมืองยะลา มีสภาพเป็นที่ราบลุ่มเป็นส่วนใหญ่ มีภูเขาบ้าง เดิมพื้นที่ของตัวเมืองยะลา มีชื่อเรียกว่า สะเตงและพื้นที่กว้างใหญ่มาก ยากแก่การปกครอง ทางราชการจึงแบ่งพื้นที่ของตาบลสะเตงนอกออกเป็นสองส่วน ส่วนที่อยู่ในวงข้างในมีชื่อเรียกว่า สะเตงส่วนพื้นที่ที่ได้แบ่งออกจากสะเตงที่อยู่วงนอก เรียกว่า สะเตงนอกเดิมสะเตงนอกมีเพียง 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5 ซึ่งต่อมาได้แยก หมู่ที่ 6 จากหมู่ที่ 4 และแยกครั้งถัดมา คือหมู่ที่ 7 ซึ่งแยกจากหมู่ที่ 3 และได้แยกพร้อมกันอีก 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 8 แยกจากหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10 แยกจากหมู่ที่ 4 และครั้งสุดท้ายจนถึงปัจจุบันแยกพร้อมกัน 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 11 แยกจากหมู่ที่ 5 หมู่ที่12 แยกจากหมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 13 ได้แยกจากหมู่ที่ 7 ปัจจุบันมีทั้งหมด 13 หมู่บ้าน

หมู่ที่ 1 บ้านเบอร์เส้ง เบอร์เส้งเป็นภาษามลายูท้องถิ่น แปลว่า มิตรภาพ หรือเพื่อน หมายถึง มิตรภาพและความมีน้าใจ ที่มีต่อคนเดินทาง ทาให้ผู้ที่เดินทางมาจากถิ่นอื่นมาลงหลักสร้างถิ่นฐานอยู่ในบริเวณนี้ เมื่อมีการตั้งชื่อหมู่บ้านจึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านเบอร์เส้ง

หมู่ที่ 2 บ้านมลายูบางกอก ดั้งเดิมเป็นชุมชนของชาวมุสลิมที่เดินทางมาจากเมืองกรุงเทพ หรือที่เรียกว่าบางกอก มาจับจองที่ดิน สร้างหลักปักฐาน สร้างครอบครัว ในพื้นที่แห่งนี้ โดยอาชีพโดยส่วนใหญ่จะเป็นอาชีพค้าขาย จึงเรียกหมู่บ้านแห่งนี้ว่า บ้านมลายูบางกอกซึ่งหมายถึงชาวมุสลิมที่มาจากกรุงเทพ

หมู่ที่ 3 บ้านเปาะยานิ มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาจากผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนเกี่ยวกับที่มาของบ้าน เปาะยานิว่า ในสมัยโบราณมีวิญญาณนักรบ 2 คน ชื่อยานะ เป็นพี่ และยานิซึ่งเป็นน้อง โดยวิญญาณของ ยานะสันนิษฐานว่าอยู่บริเวณรอยต่อของจังหวัดยะลาและปัตตานี บริเวณอาเภอยะรัง ส่วนวิญญาณของยานิได้อาศัยอยู่กับตายาย 2 คน ซึ่งปัจจุบันเป็นพื้นที่ของหมู่ 3 ตำบลสะเตงนอก

เดิมทียานิได้มาเยี่ยมเยียนตายายทั้งคู่ โดยที่ตายาย ไม่ทราบว่ายานิเป็นวิญญาณ แต่เนื่องจากในบริเวณนั้นไม่มีบ้านคนอาศัยและยานิก็มาหาท่านทั้งสองทุกวัน วันหนึ่งยายได้ซุ่มอยู่หลังต้นไม้ 

 

 

 

 

นายสมโชค  ใหม่ชุม
ผอ.กศน.อำเภอเมืองยะลา

นางสาวนัซรีน บาเหะ
หัวหน้า กศน.ตำบลสะเตงนอก
 

นางสาวอัสมาฮ์ ยะโก๊ะ
ครูอาสาสมัครฯสถาบันศึกษาปอเนาะ

 
นายมฮำหมัด เจ๊ะมะ
ครูอาสาสมัครฯ กศน.

นางสาวนูรใอนี มะต่อมะ
ครูอาสาสมัครฯสถาบันศึกษาปอเนาะ

นางอนงค์ ชูเมือง
ครูศูนย์การเรียนชุมชน
 
 
กันยานยน 2563
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 28 กันยานยน 2563
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.226.248.180
คุณเข้าชมลำดับที่ 72,606
กศน.ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
หมู่ที่ 6 บ้านตะโล๊ะกือบอ (เทศบาลเมืองสะเตงนอก)
Tel : ๐๘๘-๓๙๙๖๔๕๘  Fax : -
Email : ืnusareen_nfe@hotmail.com