.

กศน.ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ส่งความสุข สวัสดีปีใหม่ 2558 สุขสันต์วันปีใหม่ ขอให้มีความสุขกาย สบายใจ ปราศจากทุกข์โศก โรคภัยทั้งหลาย ทั้งปวง

 
 
 
 
 
 
 
นักศึกษาต้องการให้จัดค่ายเสริมสร้างค่านิยม 12 ประการ ที่ใด ?
ห้องประชุม กศน.จังหวัดยะลา
ศึกษาธิการภาค 12
ค่ายสิรินธร
เขื่อนบางลาง
  Home page    Contact us 
Contact us
 

 กศน.ตำบลสะเตงนอก  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา

ประวัติเทศบาลเมืองสะเตงนอกตำบลสะเตงนอกเป็น 1 ใน 14 ตาบลของอาเภอเมืองยะลา โดยมีพื้นที่ตั้งอยู่รอบตัวเมืองยะลา มีสภาพเป็นที่ราบลุ่มเป็นส่วนใหญ่ มีภูเขาบ้าง เดิมพื้นที่ของตัวเมืองยะลา มีชื่อเรียกว่า สะเตงและพื้นที่กว้างใหญ่มาก ยากแก่การปกครอง ทางราชการจึงแบ่งพื้นที่ของตาบลสะเตงนอกออกเป็นสองส่วน ส่วนที่อยู่ในวงข้างในมีชื่อเรียกว่า สะเตงส่วนพื้นที่ที่ได้แบ่งออกจากสะเตงที่อยู่วงนอก เรียกว่า สะเตงนอกเดิมสะเตงนอกมีเพียง 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5 ซึ่งต่อมาได้แยก หมู่ที่ 6 จากหมู่ที่ 4 และแยกครั้งถัดมา คือหมู่ที่ 7 ซึ่งแยกจากหมู่ที่ 3 และได้แยกพร้อมกันอีก 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 8 แยกจากหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10 แยกจากหมู่ที่ 4 และครั้งสุดท้ายจนถึงปัจจุบันแยกพร้อมกัน 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 11 แยกจากหมู่ที่ 5 หมู่ที่12 แยกจากหมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 13 ได้แยกจากหมู่ที่ 7 ปัจจุบันมีทั้งหมด 13 หมู่บ้าน

หมู่ที่ 1 บ้านเบอร์เส้ง เบอร์เส้งเป็นภาษามลายูท้องถิ่น แปลว่า มิตรภาพ หรือเพื่อน หมายถึง มิตรภาพและความมีน้าใจ ที่มีต่อคนเดินทาง ทาให้ผู้ที่เดินทางมาจากถิ่นอื่นมาลงหลักสร้างถิ่นฐานอยู่ในบริเวณนี้ เมื่อมีการตั้งชื่อหมู่บ้านจึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านเบอร์เส้ง

หมู่ที่ 2 บ้านมลายูบางกอก ดั้งเดิมเป็นชุมชนของชาวมุสลิมที่เดินทางมาจากเมืองกรุงเทพ หรือที่เรียกว่าบางกอก มาจับจองที่ดิน สร้างหลักปักฐาน สร้างครอบครัว ในพื้นที่แห่งนี้ โดยอาชีพโดยส่วนใหญ่จะเป็นอาชีพค้าขาย จึงเรียกหมู่บ้านแห่งนี้ว่า บ้านมลายูบางกอกซึ่งหมายถึงชาวมุสลิมที่มาจากกรุงเทพ

หมู่ที่ 3 บ้านเปาะยานิ มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาจากผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนเกี่ยวกับที่มาของบ้าน เปาะยานิว่า ในสมัยโบราณมีวิญญาณนักรบ 2 คน ชื่อยานะ เป็นพี่ และยานิซึ่งเป็นน้อง โดยวิญญาณของ ยานะสันนิษฐานว่าอยู่บริเวณรอยต่อของจังหวัดยะลาและปัตตานี บริเวณอาเภอยะรัง ส่วนวิญญาณของยานิได้อาศัยอยู่กับตายาย 2 คน ซึ่งปัจจุบันเป็นพื้นที่ของหมู่ 3 ตำบลสะเตงนอก

เดิมทียานิได้มาเยี่ยมเยียนตายายทั้งคู่ โดยที่ตายาย ไม่ทราบว่ายานิเป็นวิญญาณ แต่เนื่องจากในบริเวณนั้นไม่มีบ้านคนอาศัยและยานิก็มาหาท่านทั้งสองทุกวัน วันหนึ่งยายได้ซุ่มอยู่หลังต้นไม้ 

 

 

 

 

นายสมโชค  ใหม่ชุม
ผอ.กศน.อำเภอเมืองยะลา

นางสาวนัซรีน บาเหะ
หัวหน้า กศน.ตำบลสะเตงนอก
 

นางสาวอัสมาฮ์ ยะโก๊ะ
ครูอาสาสมัครฯสถาบันศึกษาปอเนาะ

 
นายมฮำหมัด เจ๊ะมะ
ครูอาสาสมัครฯ กศน.

นางสาวนูรใอนี มะต่อมะ
ครูอาสาสมัครฯสถาบันศึกษาปอเนาะ

นางอนงค์ ชูเมือง
ครูศูนย์การเรียนชุมชน
 
 
September 2563
Sun Mon Tues Wedn Thurs Fri Sat
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 28 September 2563
 
All online 1 People
IP number 3.226.248.180
You are visitor number 72,607
กศน.ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
หมู่ที่ 6 บ้านตะโล๊ะกือบอ (เทศบาลเมืองสะเตงนอก)
Tel : ๐๘๘-๓๙๙๖๔๕๘  Fax : -
Email : ืnusareen_nfe@hotmail.com