หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2/2558
กศน.อำเภอเมืองยะลา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 ระดับประถมศึกษา , ม.ต้น และ ม.ปลาย ณ กศน.อำเภอเมืองยะลา , กศน.ตำบล , สถาบันศึกษาปอเนาะ และครู กศน. ทุกคน

[ดาวน์โหลดใบสมัคร]    [อื่นๆ]

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา กศน.อำเภอเมืองยะลา รับชมรายการโทรทัศน์ ETV ผ่านทางเว็บไซต์ www.etvthai.tv ซึ่งเป็นรายการสื่อการเรียนการสอนจากรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) ระบบออนไลน์ ซึ่งสามารถรับชมผ่านคอมพิวเตอร์ที่บ้าน โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน แท็บแล็ต โดยเลือกจากรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษานอกระบบโรงเรียน


ดาวน์โหลดไฟล์สำหรับการประชุม เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2558
[กศน.สงขลา (ไฟล์1) , (ไฟล์2) ]   [กศน.สตูล]   [กศน.นราธิวาส]   [กศน.ปัตตานี]   [กศน.ยะลา]   [ศฝช.ปัตตานี]


  
-
  


  

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรมทักษะชีวิต วัยรุ่นรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด
อาชีพอาหาร ขนม