.

** กศน.ตำบลเปาะเส้ง ขอเชิญทุกท่านร่วมลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ  ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559  ตั่งแต่เวลา 08.00 -16.00 น.

 
 
 
 
 
 
 
คุณต้องการให้ กศน.ตำบลเปาะเส้งจัดกิจกรรมใดมากที่สุด ?
กิจกรรมผู้สูงอายุ
กิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้น
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
กิจกรรมเยาวชนคนรักษ์ถิ่น
กิจกรรมสตรีไทยหัวใจแกร่ง
  หน้าหลัก    ติดต่อเรา 
ติดต่อเรา
 กศน.ตำบลเปาะเส้ง  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา

ตำบลเปาะเส้ง  เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอเมืองยะลา  แต่เดิมกล่าวได้ว่า ได้มีชาวจีนครอบครัวหนึ่งมาตั้งหลักฐานบ้านเรือน เพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม และได้บุตรชายคนหนึ่ง มีชื่อว่าเส้ง ต่อมาได้เกิดศรัทธาในพระพุทธศาสนา จึงได้สร้างวัดขึ้น โดยแยกที่ของตนเองเป็นที่สร้างวัด พอสร้างเสร็จแล้วชาวไทยพุทธได้อพยพมาตั้งบ้านเรือนมากขึ้น ซึ่งขณะนั้นที่ตำบลหน้าถ้ำ มีชาวไทยอิสลามอาศัยอยู่มาก และได้พบพระพุทธรูปในถ้ำ เมื่อชาวเปาะเส้งรู้ข่าวจึงได้ตกลงแลกเปลี่ยนที่ทำกินกัน เพราะชาวไทยอิสลาม คิดว่าตนเองไม่นับถือ การกราบไหว้พระพุทธรูป แล้วจะเอาเก็บไว้ทำไม ชาวอิสลามที่อาศัยอยู่หน้าถ้ำจึงอพยพมาอยู่ที่เปาะเส้ง  และชาวไทยพุทธที่อาศัยอยู่เปาะเส้งก็อพยพไปอยู่หน้าถ้ำ ชาวบ้านจึงเรียกว่า ตำบลเปาะเส้ง   เพราะคำว่า เปาะเส้ง  แปลว่า พ่อ ส่วน  เส้ง คือชื่อบุตรคนจีนดังกล่าว และต่อมาได้แบ่งการปกครองออกเป็น  4  หมู่บ้าน 

ตำบลเปาะเส้ง  มี  4  หมู่บ้าน   ประกอบด้วย

            หมู่ที่ 1    บ้านเปาะเส้ง  มี        309       ครัวเรือน

            กำนัน     นายอาแซ          ยามา

            หมู่ที่  2   บ้านจืองา มี          351        ครัวเรือน

                                         ผู้ใหญ่บ้าน  นายกูอาแซ       รงโซ๊ะ

            หมู่ที่  3   บ้านกูแบปาแย มี 222          ครัวเรือน

                                         ผู้ใหญ่บ้าน  นายสาการียา  หะยีดาหะ

           หูม่ที่  4   บ้านเนียง มี        258      ครัวเรือน                      

                                          ผู้ใหญ่บ้าน  นายดอเลาะแม  แวกาจิ

 


 

 

 

นายสมโชค  ใหม่ชุม
ผอ.กศน.อำเภอเมืองยะลา

 

นางอรษา  สุขโอ
หัวหน้า กศน.ตำบลเปาะเส้ง

นางสิริพร  ศรีโหร
ครูอาสาสมัครกศน.เปาะเส้ง

 นางสาวสลิลดา  ภักดีรัตน์
ครูอาสาฯประจำสถาบันปอเนาะ

 

 
 
กันยานยน 2563
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 28 กันยานยน 2563
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.226.248.180
คุณเข้าชมลำดับที่ 78,172
 
 
กศน.ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
หมู่ 2 บ้านจืองา ต.เปาะเส้ง อ.เมือง จ.ยะลา ๙๕๐๐๐
Tel : ๐๗๓-๒๔๓๑๕๖  Fax : ๐๗๓-๒๔๓๑๕๖
Email : tambon_pohseng.ksn@hotmail.com