หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม    ภาพทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม
 
จัดคลินิกให้คำปรึกษาและบริการภารกิจของหน่วยงาน
รับมอบวุฒิบัติจัดมุมอาเชียน
ให้คำปรึกษาแนะแนว
รับคำแนะนำ และแนะแนวจากหัวหน้าพัฒนาการอำเภอ