หน้าหลัก    ผลงานของเรา 
ผลงานของเรา
 
ผลิตภัณฑ์อาหาร-ขนม 
      กศน.ตำบลลิดล จัดทักษะอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น วิชาอาหาร - ขนม เพื่อเสริมสร้างอาชีพและสร้างรายได้สู่ชุมชน
บ้านหนังสืออัจฉริยะ 
      ครู กศน.ตำบลลิดลพร้อมด้วยครูอาสาฯปอเนาะตำบลลิดลเข้าเยี่ยมบ้านหนังสืออัจฉริยะ หมู่ 3 บ้านบาตูปูเต๊ะ ตำบลลิดล อำเภอเมือง จังหวัดยะลา