หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

 

MicroPlanning  ส่วนที่1 2 3      ส่วนที่4 5

 


เข้าสู่ระบบ >>     [กศน.จังหวัด]     [กศน.อำเภอ]     [กศน.ตำบล]  
เริ่มบันทึกข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป
ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 >>
     [คู่มือการดำเนินงาน]     [แบบสำรวจ]     [แบบประเมิน]     [ตัวอย่างแบบประเมิน]     [17กลุ่มเป้าหมาย]     [61หลักสูตรอาชีพ]
ขอความร่วมมือ กศน.อำเภอ ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เช่น ชื่อซ้ำกัน ข้อมูลไม่ครบ ข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง เป็นต้น
 ประมวลผลข้อมูลการสำรวจอัตราการรู้หนังสือที่ได้บันทึกในระบบ 


{ข้อมูลสำหรับ กศน.อำเภอ ในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินจาก สมศ.}

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 
    

        ขอแสดงความยินดี กับ อ.สากีน๊ะ บิงดอเล๊าะ ครูอาสาสมัครฯ กศน. กศน.อำเภอรามัน จังหวัดยะลาได้รับรางวัล "ครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์" ประจำปี 2556 รุ่นที่ 5

-------------------------------------------------------------------------------  

      

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ณ กศน.ตำบลกายูบอเกาะ โดย คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา