หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม    ภาพทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม
 
กศน.ตำบลบันนังสาเรง จัดกิจกรรมวิชาชีพให้กลุ่มประชาชนในพื้นที่ื วิชาศิลปะประดิษฐ์ หลักสูตร 40 ชม.มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 15 คน