.

กศน.ตำบลบ้านแหร สนับสนุน อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ COVID-19

 
 
 
 
 
 
 
  หน้าหลัก    แนะนำ กศน.ตำบล 
แนะนำ กศน.ตำบล
 

 

กศน.ตำบลบ้านแหร ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๕ บ้านบ่อหินใน ตำบลบ้านแหร อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

          บุคลากรของ กศน.ตำบลบ้านแหร ประกอบด้วย
 นายอับดุลมานะ   เจะแม ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า    กศน.ตำบลบ้านแหร
  นางสาวรูสณีร์    ปูเต๊ะ ปฏิบัติหน้าที่ครูอาสาสมัครฯ กศน.ตำบลบ้านแหร
นายต่วนมะดอรอเนะ   ลอจิ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า   ศรช.ตำบลบ้านแหร

 
 
คุณต้องการจัดกิจกรรมใดมากที่สุด ?
ติวเข้มก่อนสอบ
ค่ายค่านิยม 12 ประการ
อาสูรอ
ลูกเสือ
กศน.ตำบลบ้านแหร อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
บ้านบ่อหินใน หมู่ 5 ตำบลบ้านแหร อำเภอธารโต จังหวัดยะลา 95150
Tel : 081-275-4710  Fax : -
Email : nfethanto@gmail,com