หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

   รับชมย้อนหลัง รายการฮาร์ดคอข่าว ทาง ททบ.5 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559

ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ กศน.ตำบล

https://youtu.be/XXGfEq01j74

[หนังสือแจ้ง(จาก กศน.ปัตตานี)]   [กำหนดการ]   [เป้าหมาย5จังหวัด]   [เป้าหมายเฉพาะยะลา-แก้ไข]   [แบบตอบรับ-ส่งพร้อมสำเนาบัตรประชาชน]   คำชี้แจงการจัดทำแผนคำรับรองการปฏิบัติงานของบุคคล และแผนปฏิบัติการ 
 เอกสารประกอบการอบรม เมื่อวันที่ 23-26 มีนาคม 2559  
 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ   [Power Point]
 คู่มือการใช้งานระบบ DMIS  
 คู่มือการบันทึกข้อมูลโครงการตามยุทธศาสตร์และการรายงานผลระดับตำบล 
 ระบบตรวจสอบการรายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัติการ ในระบบ DMIS    [คลิ๊กอ่านวิธีตรวจสอบ] 

    
-
   


   

   

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 

หนังสือสั่งการจาก สำนักงาน กศน.