.

ปรัชญา : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สู่ชุมชน   กศน.เพื่อประชาชน : การศึกษาตลอดชีวิต 

 
 
 
 
 
 
 
คุณต้องการให้ กศน.อำเภอรามัน จัดกิจกรรมใดมากที่สุด ?
กิจกรรมผุ้สูงอายุ
กิจกรรมอาชีพระยะสั้น
กิจกรรมทักษะชีวิต
  หน้าหลัก    แผนที่เว็บไซต์ 
แผนที่เว็บไซต์
 
เมนูส่วนบน
หน้าหลัก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
แผนที่เว็บไซต์
เมนูทางซ้าย
หน้าหลัก
แนะนำ กศน.อำเภอรามัน
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
เอกลักษณ์ / อัตลักษณ์
บุคลากร
คณะกรรมการสถานศึกษา
กฎหมาย / ระเบียบต่างๆ
ผลงานและความภาคภูมิใจ
ติดต่อเรา
แผนที่เว็บไซต์
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
กศน.ตำบลกายูบอเกาะ
กศน.ตำบลกาลอ
กศน.ตำบลกาลูปัง
กศน.ตำบลกอตอตือร๊ะ
กศน.ตำบลโกตาบารู
กศน.ตำบลเกะรอ
กศน.ตำบลจะกว๊ะ
กศน.ตำบลตะโละหะลอ
กศน.ตำบลท่าธง
กศน.ตำบลเนินงาม
กศน.ตำบลบาลอ
กศน.ตำบลบาโงย
กศน.ตำบลบือมัง
กศน.ตำบลยะต๊ะ
กศน.ตำบลวังพญา
กศน.ตำบลอาซ่อง
สถาบันศึกษาปอเนาะ ทั้ง ๔๑ แห่ง
ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดยะลา
ห้องสมุดประชาชนอำเภอรามัน
ห้องสมุดประชาชนอำเภอกรงปินัง
ห้องสมุดประชาชนอำเภอกาบัง
ห้องสมุดประชาชนอำเภอยะหา
ห้องสมุดประชาชนอำเภอบันนังสตา
ห้องสมุดประชาชนอำเภอธารโต
ห้องสมุดประชาชนอำเภอเบตง
กลุ่มงานคลัง
กลุ่มแผนงาน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ
หน่วยศึกษานิเทศก์
สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
สถาบันการศึกษาทางไกล
สถาบันกาศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร
คุรุสภา
ข้าราชการครู
ครูอาสาสมัครฯกศน.
ครูศรช.
ครูอาสาสมัครฯปอเนาะ
เมนูทางขวา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
งานเทียบระดับการศึกษา 6 เดือน
งานเทียบระดับฯ จบ ม. 6 ใน 8 เดือน
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
จังหวัดเคลื่อนที่
กาแฟยามเช้า
อำเภอยิ้มเคลื่อนที่
ถาม-ตอบ
ลิงค์ต่าง ๆ
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
ขอรับใบแสดงผลการเรียน
Free WIFI
บ้านหนังสืออัฉริยะ
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ต.เกะรอ
ศูนย์อาเซียนห้องสมุดประชาชน
พัฒนาชุมชนอำเภอ..........
อบต. ..........
เทศบาลเมืองรามัน
สำนักงานการศึกษาเอกชน อ.รามัน
โรงพยาบาลรามัน
จังหวัดยะลา
โรงพยาบาลศูนย์ยะลา
 

นายทัศน์พล  กาญจโนภาส
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรามัน

 

ใส่ Code ที่ต้องการ

 
 
กุมภาพันธ์ 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561
 
 
 
 
 

กศน.ยะลา เพื่อประชาชน   NFE_YALA   Create by OBECLMS   Modify by Mr.Artip Busa

กศน.อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
๕๕-๕๗ หมู่ที่ ๑ ถ.เมืองรามัน ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา ๙๕๑๔๐
Tel : ๐๗๓-๒๙๕๑๑๑  Fax : ๐๗๓-๒๙๕๑๑๑
Email : ksn_raman@hotmail.com