.

ปรัชญา : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สู่ชุมชน   กศน.เพื่อประชาชน : การศึกษาตลอดชีวิต 

 
 
 
 
 
 
 
คุณต้องการให้ กศน.อำเภอรามัน จัดกิจกรรมใดมากที่สุด ?
กิจกรรมผุ้สูงอายุ
กิจกรรมอาชีพระยะสั้น
กิจกรรมทักษะชีวิต
  หน้าหลัก    แบบฟอร์มดาวน์โหลด 
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
 

บริการดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 - แบบฟอร์มขอรับใบรับรองการศึกษา

 - แบบฟอร์มใบคำร้องขอจบการศึกษา

 - แบบฟอร์มใบสมัครเรียน กศน.อำเภอรามัน

งานบุคลากร

 - แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน

 - แบบฟอร์มใบลาป่วย

 - แบบฟอร์มใบมอบหมายงาน

 

นายทัศน์พล  กาญจโนภาส
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรามัน

 

ใส่ Code ที่ต้องการ

 
 
กุมภาพันธ์ 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
 
 
 
 
 

กศน.ยะลา เพื่อประชาชน   NFE_YALA   Create by OBECLMS   Modify by Mr.Artip Busa

กศน.อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
๕๕-๕๗ หมู่ที่ ๑ ถ.เมืองรามัน ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา ๙๕๑๔๐
Tel : ๐๗๓-๒๙๕๑๑๑  Fax : ๐๗๓-๒๙๕๑๑๑
Email : ksn_raman@hotmail.com