.

ปรัชญา : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สู่ชุมชน   กศน.เพื่อประชาชน : การศึกษาตลอดชีวิต 

 
 
 
 
 
 
 
คุณต้องการให้ กศน.อำเภอรามัน จัดกิจกรรมใดมากที่สุด ?
กิจกรรมผุ้สูงอายุ
กิจกรรมอาชีพระยะสั้น
กิจกรรมทักษะชีวิต
  หน้าหลัก    สถาบันศึกษาปอเนาะ ทั้ง ๔๑ แห่ง 
สถาบันศึกษาปอเนาะ ทั้ง ๔๑ แห่ง
 

รายชื่อสถาบันศึกษาปอเนาะในอำเภอรามัน 

ตำบลกาลอ

๑. สถาบันศึกษาปอเนาะนูรุลอิสลาม

ครู กศน.ที่รับผิดชอบ

นส.อัลลาวียะห์  ลุงแซร์

 

๒. สถาบันศึกษาปอเนาะมัดราซาห์ซีอาฮีรีดีนียะห์

ครู กศน.ที่รับผิดชอบ

นส.อาดีละห์  เด็งบาตู

ตำบลกาลูปัง

๑. สถาบันศึกษาปอเนาะเราฎอตุลยันนะห์

ครู กศน.ที่รับผิดชอบ

นายอับดุลเราะมาน  ดิงพะแน

 

๒. สถาบันศึกษาปอเนาะกาลูปัง(อัลมิสบาฮุดดีน)

ครู กศน.ที่รับผิดชอบ

นส.ยาริณี  ดือราแม

 

๓. สถาบันศึกษาปอเนาะนูรุลฮีดายะห์อัลอิสลามียะห์

ครู กศน.ที่รับผิดชอบ

นส.คอตีเยาะ  ดามะยะ

 

๔. สถาบันศึกษาปอเนาะอัคดีรอซาทอัลกุรอานียะห์

ครู กศน.ที่รับผิดชอบ

นางซากีเราะ  สาและ

 

๕. สถาบันศึกษาปอเนาะอัดดีนียะห์ บาลูกา

ครู กศน.ที่รับผิดชอบ

นางรัชนี  มะดีเยาะ

 

๖. สถาบันศึกษาปอเนาะฮีดายาตุสซลาม

ครู กศน.ที่รับผิดชอบ

นส.ซูไลฮา หะยีหะซา

ตำบลโกตาบารู

๑. สถาบันศึกษาปอเนาะดารุลมาอารีฟวิทยา

ครู กศน.ที่รับผิดชอบ

นายอัลฟารุก  ทาหา

 

๒. สถาบันศึกษาปอเนาะตัลมีซุลกุรอาน

ครู กศน.ที่รับผิดชอบ

นส.ซูมัยยะห์  ซงตายา

 

๓. สถาบันศึกษาปอเนาะอัลญีลุลอิสลามี

ครู กศน.ที่รับผิดชอบ

นายฟาริด  ลงยะระ

ตำบลเกะรอ

๑. สถาบันศึกษาปอเนาะดารุลอูโลมีสัรอียะห์

ครู กศน.ที่รับผิดชอบ

นายฟารีด  เด็ง

 

๒. สถาบันศึกษาปอเนาะมะฮัดอัลอิดรีซีลิลอิรซาดีฯ

ครู กศน.ที่รับผิดชอบ

นายอัลนากิฟท์  ดารอเดร์

ตำบลจะกว๊ะ

๑. สถาบันศึกษาปอเนาะดารุสลาม

ครู กศน.ที่รับผิดชอบ

นส.พาซีย๊ะ  สะมาแอ

 

๒. สถาบันศึกษาปอเนาะฟักรียาตูรอฮนานียะฮ์

ครู กศน.ที่รับผิดชอบ

นส.ฮายาตี วาแมดีซา

ตำบลตะโละหะลอ

๑. สถาบันศึกษาปอเนาะอัลมานีน วัลบานาต

ครู กศน.ที่รับผิดชอบ

นายสาซาลี  เซะบากอ

ตำบลท่าธง

๑. สถาบันศึกษาปอเนาะอัตตัรบียะตุลดีนียะห์

ครู กศน.ที่รับผิดชอบ

นส.สุนีตา  เจ๊ะโซะ

ตำบลเนินงาม

๑. สถาบันศึกษาปอเนาะดารุลกุรอาน

ครู กศน.ที่รับผิดชอบ

นส.นิจัสมี  แวโด

 

๒. สถาบันศึกษาปอเนาะตอรีกอตุลนายะห์

ครู กศน.ที่รับผิดชอบ

นส.รอกีเยาะ  ยา

 

๓. สถาบันศึกษาปอเนาะนูรุดดีน

ครู กศน.ที่รับผิดชอบ

นส.ฮาสือน๊ะ  ดอเลาะหะมะ

 

๔. สถาบันศึกษาปอเนาะพาตะห์อิสลามี

ครู กศน.ที่รับผิดชอบ

นางรอกีเยาะ  ดาแซ

 

๕. สถาบันศึกษาปอเนาะมิฟตาฮุลอูลูม อัล-บัรดานี

ครู กศน.ที่รับผิดชอบ

นส.สุไฮลา หามะบูเก๊ะ

 

๖. สถาบันศึกษาปอเนาะอัลอีหม่าน

ครู กศน.ที่รับผิดชอบ

นายกิพลี  แกซิ

ตำบลบาโงย

๑. สถาบันศึกษาปอเนาะเปาฮมานิสดารุลสาลาม

ครู กศน.ที่รับผิดชอบ

นางมารีย๊ะ  วาแม

 

๒. สถาบันศึกษาปอเนาะนูรุลฮีดายะห์

ครู กศน.ที่รับผิดชอบ

นายอัคบาร์  หะระตี

 

๓. สถาบันศึกษาปอเนาะบ้านบาโงลตา

ครู กศน.ที่รับผิดชอบ

นายฮาเซ็ง  เจ๊ะหลง

ตำบลบือมัง

๑. สถาบันศึกษาปอเนาะนูรูลอีมาน

ครู กศน.ที่รับผิดชอบ

นส.รอเมาะ  คามิ

 

๒. สถาบันศึกษาปอเนาะมะฮัดดารุลอิรซาด์

ครู กศน.ที่รับผิดชอบ

นส.นูร์ฮาซีกีม  ฮูลูดอรอฮิง

 

๓. สถาบันศึกษาปอเนาะอัลตาร์บียาตุลอิสลามียะห์

ครู กศน.ที่รับผิดชอบ

นางสาวอาฟานี  เดะแอ

 

๔. สถาบันศึกษาปอเนาะอัลอิสสามียะห์

ครู กศน.ที่รับผิดชอบ

นส.ซูรีนา  แบอะ

 

๕. สถาบันศึกษาปอเนาะอิสลามปราโมทย์

ครู กศน.ที่รับผิดชอบ

นส.อิลฮาม  ปะตะลู

ตำบลยะต๊ะ

๑. สถาบันศึกษาปอเนาะตะห์ฟีซดารุลกุรอาน

ครู กศน.ที่รับผิดชอบ

นายอิสมาแอล  เสะนุง

ตำบลวังพญา

๑. สถาบันศึกษาปอเนาะ ดารุลฟากีฮ

ครู กศน.ที่รับผิดชอบ

นายดุลยา  รูมอ

 

๒. สถาบันศึกษาปอเนาะตะฮ์ฟีซุล-กุรอาน โต๊ะฮาดี

ครู กศน.ที่รับผิดชอบ

นส.อิสซะห์  มาแซ

 

๓. สถาบันศึกษาปอเนาะอัล-บารอกะฮ์

ครู กศน.ที่รับผิดชอบ

นส.รอบีย๊ะ  ดอเลาะ

 

๔. สถาบันศึกษาปอเนาะอาซีซียะห์วิทยา

ครู กศน.ที่รับผิดชอบ

นส.ดาราณี  ดือราอิง

 

๕. สถาบันศึกษาปอเนาะตัสกีตุดดีน

ครู กศน.ที่รับผิดชอบ

นส.ซาดีนา  แวสะนิ

 

๖. สถาบันศึกษาปอเนาะอัลฮาซานียะห์อัลกุรอานียะห์

ครู กศน.ที่รับผิดชอบ

นส.นูรไอนี  ตอแลมา

ตำบลอาซ่อง

๑. สถาบันศึกษาปอเนาะดารุลอูลูมมิดดีนียะห์

ครู กศน.ที่รับผิดชอบ

นส.อีย์มาน  เลาะยิ

 

๒. สถาบันศึกษาปอเนาะมูฏอลาอาตุลกูตูบ

ครู กศน.ที่รับผิดชอบ

นส.แวมาเรียม แวดือราแม

 

 

นายทัศน์พล  กาญจโนภาส
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรามัน

 

ใส่ Code ที่ต้องการ

 
 
กุมภาพันธ์ 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561
 
 
 
 
 

กศน.ยะลา เพื่อประชาชน   NFE_YALA   Create by OBECLMS   Modify by Mr.Artip Busa

กศน.อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
๕๕-๕๗ หมู่ที่ ๑ ถ.เมืองรามัน ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา ๙๕๑๔๐
Tel : ๐๗๓-๒๙๕๑๑๑  Fax : ๐๗๓-๒๙๕๑๑๑
Email : ksn_raman@hotmail.com