หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

 

  คำชี้แจงการจัดทำแผนคำรับรองการปฏิบัติงานของบุคคล และแผนปฏิบัติการ 
 เอกสารประกอบการอบรม เมื่อวันที่ 23-26 มีนาคม 2559  
 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ   [Power Point]
 คู่มือการใช้งานระบบ DMIS  
 คู่มือการบันทึกข้อมูลโครงการตามยุทธศาสตร์และการรายงานผลระดับตำบล 

 ระบบตรวจสอบการรายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัติการ ในระบบ DMIS    [คลิ๊กอ่านวิธีตรวจสอบ]   ชมคลิป      ดาวน์โหลดไฟล์ [pdf]  [ppt]

 
 

 


 
  รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗  วันพุธที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
 แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (๒๕๕๗-๒๕๖๐) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 เว็บไซต์สำนักงาน กศน. www.nfe.go.th  [เวอร์ชั่นเก่า]  [เวอร์ชั่นใหม่] 


[ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม]     [ดาวน์โหลดแผนปฏิบัติการ]   
 แบบฟอร์ม ส่วนที่ 1,2,3,5     ส่วนที่ 4 


 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
 ประกาศ/คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ 
 แนวทางปฏิบัติและมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
 ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบาย คสช. 
 เส้นทางการปฏิรูปประเทศไทย ด้านการศึกษา 
 นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

   

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
ผอ.กศน.จังหวัดยะลา พบปะเยี่ยมเยียน บุคลากร กศน.อำเภอรามัน
กิจกรรม "ค่ายลูกเสือวิสามัญ" กศน.อำเภอรามัน ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2556 ณ สวนขวัญเมือง ต.สะเตง อ.เมืองยะลา
อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ต.โกตาบารู วันที่ 20 ธันวาคม 2555
มหกรรมตลาดนัดสุขภาพ ต.บาโงย อ.รามัน วันที่ 18 ธันวาคม 2555

หนังสือสั่งการจาก สำนักงาน กศน.
 

>> ดูหนังสือสั่งการทั้งหมด <<


ระบบสารบรรณหนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office)
 

[เข้าสู่ระบบ]  [คู่มือการใช้งาน]

** หนังสือราชการที่รับ-ส่ง ระหว่างหน่วยงาน กศน. ในจังหวัดยะลาทุกเรื่อง **
กำหนดให้ส่งผ่านระบบ e-Office (ยกเว้นเรื่องการอนุมัติแผนและการเบิกเงิน ให้ส่งด้วยวิธีเดิม)


ข่าวการศึกษา
 

>> ดูข่าวการศึกษาทั้งหมด <<


ข่าวที่น่าสนใจ
 

วิดีทัศน์นำเสนองาน กศน.