หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง 
ข่าวย้อนหลัง
 
  27 ธันวาคม 2561 นางขนิษฐา มะลิสุวรรณ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา มอบหมายกลุ่มยุทธศาสตร์และก

  26 ธันวาคม 2561 นางขนิษฐา มะลิสุวรรณ ผอ.สำนักงาน กศน.จ.ยะลา เข้าร่วมประชุมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมขอ

  13 ธันวาคม 2561 นางขนิษฐา มะลิสุวรรณ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา มอบหมายกลุ่มส่งเสริมการศึก

  วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 นางขนิษฐา มะลิสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา มอบหมายให้ นา

  9 ธันวาคม 561 นางขนิษฐา มะลิสุวรรณ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุค

  5 ธันวาคม 2561เวลา 08.30น. นางขนิษฐา มะลิสุวรรณ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา นำคณะ ร่วมพิธี

  4 ธันวาคม 2561 นางขนิษฐา มะลิสุวรรณ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาวเต็มศิริ ป

  3 ธันวาคม 2561 นางขนิษฐา มะลิสุวรรณ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกา

  3 ธันวาคม 2561 นางขนิษฐา มะลิสุวรรณ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลามอบหมายให้นางสาวนราวรรณ เวชธ

  25 ตุลาคม 2561 ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา ร่วมประเพณีงานบุญเนื่องในเทศกาลอ

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ต่อไป