หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
 
Warning: include(core_main/language/.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in D:\AppServ\www\obeclms\core_main\function\function_button.php on line 247

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'core_main/language/.php' for inclusion (include_path='.;C:\php5\pear') in D:\AppServ\www\obeclms\core_main\function\function_button.php on line 247

Warning: include(core_main/language/.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in D:\AppServ\www\obeclms\core_main\function\function_button.php on line 257

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'core_main/language/.php' for inclusion (include_path='.;C:\php5\pear') in D:\AppServ\www\obeclms\core_main\function\function_button.php on line 257
  27 ธันวาคม 2561 นางขนิษฐา มะลิสุวรรณ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา มอบหมายกลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนาดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) และขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา ตามนโ  
      

27 ธันวาคม 2561 นางขนิษฐา มะลิสุวรรณ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา มอบหมายกลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนาดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) และขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา ตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้กับกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นครู กศน.อำเภอทุกอำเภอ ระหว่างวันที่ 27-28 ธันวาคม 2561
โดยได้รับเกียรติจากนายสันติ แสงระวี รองศึกษาธิการภาค ๘ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา: จันทิมา พรหมแก้ว
: 2561-12-27