หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
 
Warning: include(core_main/language/.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in D:\AppServ\www\obeclms\core_main\function\function_button.php on line 247

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'core_main/language/.php' for inclusion (include_path='.;C:\php5\pear') in D:\AppServ\www\obeclms\core_main\function\function_button.php on line 247

Warning: include(core_main/language/.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in D:\AppServ\www\obeclms\core_main\function\function_button.php on line 257

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'core_main/language/.php' for inclusion (include_path='.;C:\php5\pear') in D:\AppServ\www\obeclms\core_main\function\function_button.php on line 257
  26 ธันวาคม 2561 นางขนิษฐา มะลิสุวรรณ ผอ.สำนักงาน กศน.จ.ยะลา เข้าร่วมประชุมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามกลไกประชารัฐ ครั้งที่ 8/2561 โดยพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานการประชุม ณ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี  
      

26 ธันวาคม 2561
นางขนิษฐา มะลิสุวรรณ ผอ.สำนักงาน กศน.จ.ยะลา
เข้าร่วมประชุมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามกลไกประชารัฐ ครั้งที่ 8/2561 โดยพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานการประชุม ณ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี: จันทิมา พรหมแก้ว
: 2561-12-26