หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
 
Warning: include(core_main/language/.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in D:\AppServ\www\obeclms\core_main\function\function_button.php on line 257

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'core_main/language/.php' for inclusion (include_path='.;C:\php5\pear') in D:\AppServ\www\obeclms\core_main\function\function_button.php on line 257
  วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 นางขนิษฐา มะลิสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา มอบหมายให้ นางสาวจันทิมา พรหมแก้ว และ นายสมพงศ์ เลขานุกิจ เข้าร่วมการอบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพให้กับวิทยากรแกนนำ หลักสูตรดิจิทัล ระดับจังหวัด (ครู ก.) ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ ก  
      

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561
นางขนิษฐา มะลิสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา 
มอบหมายให้ นางสาวจันทิมา พรหมแก้ว และ นายสมพงศ์ เลขานุกิจ เข้าร่วมการอบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพให้กับวิทยากรแกนนำ หลักสูตรดิจิทัล ระดับจังหวัด (ครู ก.) ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหนนคร


: จันทิมา พรหมแก้ว
: 2561-12-11