หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
 
Warning: include(core_main/language/.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\AppServ\www\obeclms\core_main\function\function_button.php on line 257

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'core_main/language/.php' for inclusion (include_path='.;C:\php5\pear') in C:\AppServ\www\obeclms\core_main\function\function_button.php on line 257
  แต่งกายชุดผ้าไทย ตามนโยบายของจังหวัดยะลา  
       ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ นางขนิษฐา มะลิสุวรรณ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดยะลา ร่วมสนับสนุนเชิญชวนบุคลากร สำนักงาน กศน. จังหวัดยะลา แต่งกายชุดผ้าไทย ตามนโยบายของจังหวัดยะลา ในการ รณรงค์ให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมกันแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าถิ่น หรือผ้าพื้นเมือง ในทุกวันพฤหัสบดี: พรประสิทธิ์ โพธิ์เงิน
: 2561-01-18