หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
 
Warning: include(core_main/language/.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\AppServ\www\obeclms\core_main\function\function_button.php on line 257

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'core_main/language/.php' for inclusion (include_path='.;C:\php5\pear') in C:\AppServ\www\obeclms\core_main\function\function_button.php on line 257
  ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย กศน.อ.เมืองยะลา  
       ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ นางขนิษฐา มะลิสุวรรณ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดยะลา นางสาวนราวรรณ เวชธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา และบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรม โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยของ กศน.อำเภอเมืองยะลา โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกว่า ๑๐๐ คน ทางด้านนายสมโชค ใหม่ชุม ผอ.กศน.อำเภอเมืองยะลา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษา กศน.ได้เรียนรู้ความเป็นมาของประวัติศาสตร์ชาติไทยและสำนึกในบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ตลอดจนสร้างจิตรสำนึกการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ภายใต้แผ่นดินไทยร่วมกัน โดยได้รับเกียรติจาก พ.อ.ทรงชัย สมเคหา รอง ผอ.รมน.จังหวัดยะลา มาเป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมฮาลาบาลา สำนักงาน กศน. จังหวัดยะลา

: พรประสิทธิ์ โพธิ์เงิน
: 2561-01-16