.

 

ยินดีต้อนรับสู่ "กศน.ยะลา เพื่อประชาชน   NFE YALA for Peaple"

 
 
 


 
 
 

  หน้าหลัก    ภารกิจ / กลุ่มงานภายใน 
ภารกิจ / กลุ่มงานภายใน
 

กรอบภารกิจ / แนวทางปฏิบัติ สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา

 กลุ่มอำนวยการ
 - กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 - กลุ่มงานบริหารบุคลากร
 - กลุ่มงานบริหารการเงินและทรัพย์สิน
 - กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

 กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
 - กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน
 - กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและรายงาน
 - กลุ่มงานงบประมาณและระดมทรัพยากร
 - กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนายุทธศาสตร์

 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
 - กลุ่มงานการศึกษาพื้นฐาน
 - กลุ่มงานการศึกษาต่อเนื่อง
 - กลุ่มงานส่งเสริมการเทียบโอน/เทียบระดับการศึกษา
 - กลุ่มงานศูนย์ให้คำปรึกษาแนะแนว

 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
 - กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้
 - กลุ่มงานส่งเสริมนิทรรศการและเผยแพร่

 กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ
 - กลุ่มงานส่งเสริมภาคีเครือข่าย
 - กลุ่มงานกิจการพิเศษ

 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 - กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และพัฒนาระบบบริหารและกระบวนการเรียนรู้
 - กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
 - กลุ่มงานวัดผลและประเมินผลการศึกษา
 - กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

 กลุ่มตรวจสอบภายใน
 - งานตรวจสอบการเงิน และการบัญชี
 - งานตรวจสอบการดำเนินการ

 

 

 นางขนิษฐา มะลิสุวรรณ
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา
 


นายคณิน  ทองเอียด
รองผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา

 

 
กันยานยน 2563
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 28 กันยานยน 2563
 

 

 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.226.248.180
คุณเข้าชมลำดับที่ 436,074
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
 

สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา
เลขที่ 1 ถ.อาคารสงเคราะห์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
Tel : 073-212732  Fax : 073-247239
Email : yala_nfedc@nfe.go.th : Website: http://yala.nfe.go.th
UPDATE OBECLMS  by Jantima Phromkaew (Information technician)