.

 

ยินดีต้อนรับสู่ "กศน.ยะลา เพื่อประชาชน   NFE YALA for Peaple"

 
 
 
 


 
 
  หน้าหลัก    บุคลากร 
บุคลากร
 นางขนิษฐา มะลิสุวรรณ
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา

 

 

     
  นางสาวสุปราณี ประจิตร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
   นายประเสริฐ บำเรอ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


 
 นายสะอารี ยะโก๊ะ
พนักงานพิมพ์ ส ๓
 นายสิรวุฒิ ทองสองแก้ว
พนักงานบริการ บ ๒
 

 


 
นางสาวเต็มศิริ ปิ่นชูทอง
นักจัดการงานทั่วไป
 นางอนิสรา พรหมมณี
นักวิชาการพัสดุ
 นางสาวจันทิมา พรหมแก้ว
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 
 นางสาวเกวลิน สาระทิพย์
นักวิชาการเงินและบัญชี
 นางสาวนิรวานา ลาเต๊ะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวชลิพร เชื้อคง
นักจัดการงานทั่วไป

  

 นางสาวอัธยา อินทร์แก้ว
นักวิชาการศึกษา
นางสาวกนกวรรณ สังข์ทอง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวศิริวรรณ   พูนผล
นักวิชาการพัสดุ

  

นางสาวอาณีซะห์  มะโดง
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวศิรินกรณ์  บุญเทียม
นักวิชาการศึกษา
นางสาวอารีนา  ยายอ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

 

     
 นายสมพงษ์    เลขานุกิจ
นักวิชาการศึกษา
 นางสาวซารีปะห์  จาเลาะ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 นายมะราวี   ยาวารี
เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

     
นางสาวศรัญพักร์ เจ๊ะซอ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาววรรัตน์  นิตยสุข
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 นางกิตติลักษณ์  แก้วเขียว
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

     
นายฮาซัน  และนิตันหยง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 นางจิตรา  ทองคันชั่ง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 นางสาวนาอีม๊ะ เลาะมะ
พนักงานบริการ

 

     
นายอับดุลกาเดร์ บิณเมรุณี
พนักงานขับรถโมบาย
นายคล่อง ปิ่นชูทอง
พนักงานบริการ
นางสาวนูรีดา  ผดุง
พนักงานธุรการ

 


 
นายมะดาโอะ  สาเลง
พนักงานรักษาความปลอดภัย
นายสาบารี  ดีแม
พนักงานรักษาความปลอดภัย
 นายสะมะแอ  สะหะโด
พนักงานขับรถยนต์

 

     
        นายสิวะรส  บุญเทียม     
พนักงานขับรถยนต์
              นายดอรอนิง เฮง          
   พนักงานบริการ
 นายวรวิทย์  แก้วหมุน
พนักงานรักษาความปลอดภัย

 

 *****ข้อมูลอยู่ระหว่างการปรับปรุง*****

 

 นางขนิษฐา มะลิสุวรรณ
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา


 

 
ตุลาคม 2562
อา พฤ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 21 ตุลาคม 2562
 

 

 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.204.171.108
คุณเข้าชมลำดับที่ 410,992
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา
เลขที่ 1 ถ.อาคารสงเคราะห์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
Tel : 073-212732  Fax : 073-247239
Email : yala_nfedc@nfe.go.th : Website: http://yala.nfe.go.th
UPDATE OBECLMS  by Jantima Phromkaew (Information technician)