.

กศน.ยะลา เพื่อประชาชน

 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 


 
 
 
  หน้าหลัก    บุคลากร 
บุคลากร
 

ผู้บริหาร

 

 


 ข้าราชการ

     
  นางสาวสุปราณี ประจิตร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
   นายประเสริฐ บำเรอ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลูกจ้างประจำ

 นายสะอารี ยะโก๊ะ
พนักงานพิมพ์ ส ๓
 นางกิติยา สงอักษร
พนักงานพิมพ์ ส ๔
นายอับดุลกาเดร์ บินเมรุณี
พนักงานขับรถยนต์ ส ๒

 

     
นายสะมะแอ เจ๊ะพงษ์
พนักงานขับรถยนต์ ส ๒
   นายสิรวุฒิ ทองสองแก้ว
พนักงานบริการ บ ๒

พนักงานราชการ

 
นางสาวศิริวรรณ ปิ่นชูทอง
นักจัดการงานทั่วไป
 นางอนิสรา พรหมมณี
นักวิชาการพัสดุ
 นายอาธิป บูสา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

 
 นางสาวอรทัย ใหม่คามิ
นักวิชาการเงินและบัญชี
 นายปิยวัช ผลสืบ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวนูริดา เจ๊ะเต๊ะ
นักจัดการงานทั่วไป

  

 นางสาวอัธยา อินทร์แก้ว
นักวิชาการศึกษา
นางสาวกนกวรรณ สังข์ทอง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวศิริวรรณ   พูนผล
นักวิชาการพัสดุ

  

- ว่าง
นางสาวอาณีซะห์  มะโดง
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวศิรินกรณ์  บุญเทียม
นักวิชาการศึกษา
นางสาวอารีนา  ยายอ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

 
ลูกจ้างเหมาบริการ

     
 นายมะดาโอะ  สาเลง
พนักงานรักษาความปลอดภัย
 นายดอรอนิง   เฮง
พนักงานขับรถยนต์
 นายมะราวี   ยาวารี
เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

     
 นายสมพงษ์    เลขานุกิจ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 นายธีระพัฒน์   วิภาตะพันธุ์
พนักงานขับรถโมบาย
 นายเสกสรร  ทรัพย์บุญทวี
พนักงานรักษาความปลอดภัย

 

     
 นายฟีโรส  บินเมรุณี
พนักงานรักษาความปลอดภัย
 นางสาวรุสนาณีย์ ยานยา
นักวิชาการศึกษา
 นางจิตรา  ทองคันชั่ง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

     
นางสาวปาลิตา   ลิมป์ไตรรัตน์
พนักงานบริการ
 นายคล่อง ปิ่นชูทอง
พนักงานบริการ
 วรรัตน์  นิตยสุข
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

   
นางสาวซาฟาอาห์  สาและ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวซารีปะห์  จาเลาะ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวสุฮายานี สมาน
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

 

tanakorn.jpg
 

 


 
กุมภาพันธ์ 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
 

 

 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.159.30.26
คุณเข้าชมลำดับที่ 394,794

สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา
เลขที่ 1 ถ.อาคารสงเคราะห์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
Tel : 073-212732  Fax : 073-247239
Email : yala@nfe.go.th : Website: http://yala.nfe.go.th
กศน.ยะลา เพื่อประชาชน   UPDATE OBECLMS  by Pornprasit Pho-ngeon