.

 

ยินดีต้อนรับสู่ "กศน.ยะลา เพื่อประชาชน   NFE YALA for Peaple"

 
 
 


 
 
 

  หน้าหลัก    บุคลากร 
บุคลากร
 นางขนิษฐา มะลิสุวรรณ
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา

 

 
นายคณิน ทองเอียด
รองผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา

     
  นางสาวสุปราณี ประจิตร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
   นายประเสริฐ บำเรอ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
นางสาวเต็มศิริ ปิ่นชูทอง
นักจัดการงานทั่วไป
 นางอนิสรา พรหมมณี
นักวิชาการพัสดุ
 นางสาวจันทิมา พรหมแก้ว
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 
 นางสาวเกวลิน สาระทิพย์
นักวิชาการเงินและบัญชี
 นางสาวนิรวานา ลาเต๊ะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวชลิพร เชื้อคง
นักจัดการงานทั่วไป

  

 นางสาวอัธยา อินทร์แก้ว
นักวิชาการศึกษา
นางสาวกนกวรรณ สังข์ทอง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวศิริวรรณ   พูนผล
นักวิชาการพัสดุ

  

นางสาวอาณีซะห์  มะโดง
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวศิรินกรณ์  บุญเทียม
นักวิชาการศึกษา
นางสาวอารีนา  ยายอ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

 

     
 นายสมพงษ์    เลขานุกิจ
พนักงานบริการ
 นางสาวซารีปะห์  จาเลาะ
พนักงานบริการ
 นายมะราวี   ยาวารี
พนักงานบริการ

 


 
 
นางสาวศรัญพักร์ เจ๊ะซอ
พนักงานบริการ
 นางสาวซาฟาอาร์  สาและ 
พนักงานบริการ
 นางกิตติลักษณ์  แก้วเขียว
พนักงานบริการ

 

     
 นางสาวฮาลีนี  เจ๊ะหะ
พนักงานบริการ
 นางจิตรา  ทองคันชั่ง
พนักงานบริการ
 นางสาวนาอีม๊ะ เลาะมะ
พนักงานบริการ

 

     
นายอับดุลกาเดร์ บิณเมรุณี
พนักงานบริการ
นายคล่อง ปิ่นชูทอง
พนักงานบริการ
นางสาวนูรีดา  ผดุง
พนักงานธุรการ

 


 
 นายสะอารี  ยะโก๊ะ
พนักงานบริการ
นายทรงยุทธ  บวรชัยศิริสุข
พนักงานบริการ
 นายอิสมะแอ  สะหะโด
พนักงานขับรถยนต์

 

     
        นายสิวะรส  บุญเทียม     
พนักงานขับรถยนต์
              นายดอรอนิง เฮง          
   พนักงานบริการ
 นายวรวิทย์  แก้วหมุน
พนักงานรักษาความปลอดภัย

 

   
      
นายมะดาโอะ  สาเลง
พนักงานรักษาความปลอดภัย
นายนพดล  จินดารัตน์
พนักงานรักษาความปลอดภัย

 

 *****ข้อมูลอยู่ระหว่างการปรับปรุง*****

 นางขนิษฐา มะลิสุวรรณ
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา
 


นายคณิน  ทองเอียด
รองผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา

 

 
กันยานยน 2563
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 28 กันยานยน 2563
 

 

 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.226.248.180
คุณเข้าชมลำดับที่ 436,075
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
 

สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา
เลขที่ 1 ถ.อาคารสงเคราะห์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
Tel : 073-212732  Fax : 073-247239
Email : yala_nfedc@nfe.go.th : Website: http://yala.nfe.go.th
UPDATE OBECLMS  by Jantima Phromkaew (Information technician)