.

 

ยินดีต้อนรับสู่ "กศน.ยะลา เพื่อประชาชน   NFE YALA for Peaple"

 
 
 


 
 
 

  หน้าหลัก    แนะนำ กศน.ยะลา 
แนะนำ กศน.ยะลา
 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา
(สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา)

Yala Provincial Office of The Non-Formal and Informal Education
فجابتن فنديديكن نونفامن دان فنديديكن يڠلأين ويلايه جالا

ที่ตั้ง  1 ถนนอาคารสงเคราะห์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
โทร 073-212732  โทรสาร 073-247239
Website http://yala.nfe.go.th  Email yala@nfe.go.th

 Ü สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลาเดิมประกาศจัดตั้งตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ มิถุนายน 2519 ในนาม “ศูนย์การศึกษาประชาชนจังหวัดยะลา” สังกัด กองการศึกษาผู้ใหญ่ กรมสามัญศึกษา

 Ü .ศ.2523 กระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนชื่อจาก ศูนย์การศึกษาประชาชนจังหวัดยะลาเป็นศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดยะลา (ศนจ.ยะลา) สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน 

 Ü พ.ศ.2536 มีการขยายหน่วยงานไปสู่ระดับอำเภอตามคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการเรียกว่า ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ (ศบอ.) เพื่อให้มีบริการประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง

 Ü พ.ศ.2545 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดยะลาสังกัดสำนักงานบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสถานศึกษาในสังกัดจำนวน 8 แห่ง

 Ü วันที่ 4 มีนาคม 2551 เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 โดยใช้ชื่อย่อว่า “สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา” สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีบทบาทหน้าที่ ภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุน และบริหารจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดยะลา

 Üสำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา  เป็นหน่วยงานการศึกษา มีหน้าที่ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลา  มีสถานศึกษาในสังกัด แบ่งเป็น กศน.อำเภอ 8 แห่ง คือ
1. กศน.อำเภอเมืองยะลา
2. กศน.อำเภอรามัน
3. กศน.อำเภอกรงปินัง
4. กศน.อำเภอยะหา
5. กศน.อำเภอกาบัง
6. กศน.อำเภอบันนังสตา
7. กศน.อำเภอธารโต
8. กศน.อำเภอเบตง

 Üห้องสมุดประชาชน 9 แห่ง คือ
1. ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
2. ห้องสมุดประชาชนจังหวัดยะลา
3. ห้องสมุดประชาชนอำเภอรามัน
4. ห้องสมุดประชาชนอำเภอกรงปินัง
5. ห้องสมุดประชาชนอำเภอยะหา
6. ห้องสมุดประชาชนอำเภอกาบัง
7. ห้องสมุดประชาชนอำเภอบันนังสตา
8. ห้องสมุดประชาชนอำเภอธารโต
9. ห้องสมุดประชาชนอำเภอเบตง

 Üสำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา
มีบุคลากรทุกตำแหน่งรวมทั้งสิ้น 337 คน 

******************************************************

 

 

 นางขนิษฐา มะลิสุวรรณ
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา
 


นายคณิน  ทองเอียด
รองผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา

 

 
กันยานยน 2563
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 28 กันยานยน 2563
 

 

 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.226.248.180
คุณเข้าชมลำดับที่ 436,093
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
 

สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา
เลขที่ 1 ถ.อาคารสงเคราะห์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
Tel : 073-212732  Fax : 073-247239
Email : yala_nfedc@nfe.go.th : Website: http://yala.nfe.go.th
UPDATE OBECLMS  by Jantima Phromkaew (Information technician)