.

 

ยินดีต้อนรับสู่ "กศน.ยะลา เพื่อประชาชน   NFE YALA for Peaple"

 
 
 
 


 
 
 

  หน้าหลัก    หนังสือเรียน 
หนังสือเรียน
 

หนังสือเรียนรายวิชาบังคับ
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑

1.
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ประถมศึกษา
พต11001
2.
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
ม.ต้น
พต21001
3.
ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม
ม.ปลาย
พต31001
4.
ภาษาไทย
ประถมศึกษา
พท11001
5.
ภาษาไทย
ม.ต้น
พท21001
6.
ภาษาไทย
ม.ปลาย
พท31001
7.
วิทยาศาสตร์
ประถมศึกษา
พว11001
8.
วิทยาศาสตร์
ม.ต้น
พว21001
9.
วิทยาศาสตร์
ม.ปลาย
พว31001
10.
คณิตศาสตร์
ประถมศึกษา
พค11001
11.
คณิตศาสตร์
ม.ต้น
พค21001
12.
คณิตศาสตร์
ม.ปลาย 
พค31001
13.
ศิลปศึกษา
ประถมศึกษา
ทช11003
14.
ศิลปศึกษา
ม.ต้น
ทช21003
15.
ศิลปศึกษา
ม.ปลาย
ทช31003
16.
สุขศึกษา พลศึกษา 
ประถมศึกษา
ทช11002
17.
สุขศึกษา พลศึกษา 
ม.ต้น
ทช21002
18.
สุขศึกษา พลศึกษา 
ม.ปลาย
ทช31002
19.
เศรษฐกิจพอเพียง
ประถมศึกษา
ทช11001
20.
เศรษฐกิจพอเพียง
ม.ต้น
ทช21001
21.
เศรษฐกิจพอเพียง
ม.ปลาย
ทช31001
22.
การพัฒนาตนเอง ชุมชุน สังคม
ประถมศึกษา
สค11003
23.
การพัฒนาตนเอง ชุมชุน สังคม
ม.ต้น
สค21003
24.
การพัฒนาตนเอง ชุมชุน สังคม
ม.ปลาย
สค31003
25.
ทักษะการประกอบอาชีพ
ประถมศึกษา
อช11002
26.
ทักษะการพัฒนาอาชีพ
ม.ต้น
อช21002
27.
ทักษะการขยายอาชีพ
ม.ปลาย
อช31002
28.
การพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน
ประถมศึกษา
อช11003
29.
การพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง
ม.ต้น
อช21003
30.
การพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง
ม.ปลาย
อช31003
31.
ศาสนาและหน้าที่พลเมือง
ประถมศึกษา
สค11002
32.
ศาสนาและหน้าที่พลเมือง
ม.ต้น
สค21002
33.
ศาสนาและหน้าที่พลเมือง
ม.ปลาย
สค31002
34.
ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ
ประถมศึกษา
อช11001
35.
ช่องทางการพัฒนาอาชีพ
ม.ต้น
อช21001
36.
ช่องทางการขยายอาชีพ
ม.ปลาย
อช31001
37.
สังคมศึกษา
ประถมศึกษา
สค11001
38.
สังคมศึกษา
ม.ต้น
สค21001
39.
สังคมศึกษา
ม.ปลาย
สค31001
40.
ทักษะการเรียนรู้
ประถมศึกษา
ทร11001
41.
ทักษะการเรียนรู้
ม.ต้น
ทร21001
42.
ทักษะการเรียนรู้
ม.ปลาย
ทร31001

หนังสือเรียนรายวิชาเลือก
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑

 นางขนิษฐา มะลิสุวรรณ
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา
 


นายคณิน  ทองเอียด
รองผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา

 

 
กุมภาพันธ์ 2563
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
 

 

 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.234.245.125
คุณเข้าชมลำดับที่ 418,218
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 

สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา
เลขที่ 1 ถ.อาคารสงเคราะห์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
Tel : 073-212732  Fax : 073-247239
Email : yala_nfedc@nfe.go.th : Website: http://yala.nfe.go.th
UPDATE OBECLMS  by Jantima Phromkaew (Information technician)