.

กศน.ยะลา เพื่อประชาชน

 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 


 
 
 
  หน้าหลัก    รายงานการประชุม 
รายงานการประชุม
 

ประชุมประจำเดือน
ประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บริหาร กศน.อำเภอ  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

รายงานการประชุมประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖  วันศุกร์ที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๕๖

รายงานการประชุมประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖  วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เม.ย. ๒๕๕๖

รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖   วันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖

รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖   วันพุธที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖

รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖   วันพุธที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖

รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖   วันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖

รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖   วันพุธที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖

รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖   วันอังคารที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖   วันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖

รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗  วันพฤหัสบดีที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗
รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗  วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗  วันพุธที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗

รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗  วันศุกร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗

รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗  วันอังคารที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗  วันอังคารที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗  วันพุธที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗

รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗  วันพุธที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗  วันอังคารที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗  วันจันทร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘  วันอังคารที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘

รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘  วันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘

ประชุมนัดพิเศษ
-

 

 

 

 


 
กุมภาพันธ์ 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
 

 

 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.159.30.26
คุณเข้าชมลำดับที่ 394,798

สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา
เลขที่ 1 ถ.อาคารสงเคราะห์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
Tel : 073-212732  Fax : 073-247239
Email : yala@nfe.go.th : Website: http://yala.nfe.go.th
กศน.ยะลา เพื่อประชาชน   UPDATE OBECLMS  by Pornprasit Pho-ngeon