หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
ไฟล์ Power Point อบรม ครู ข ครู ก วันที่ 11-14 กรกฎาคม 2559
ไฟล์ Power Point อบรม โดย DTAC เน็ตอาสา
แบบร่างโครงการ  
หลักสูตรสำหรับใช้ในการอบรมศูนย์ดิจิทัลชุมชน 
    หลักสูตรที่ 1 ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
    หลักสูตรที่ 2 การเลือกซื้อและใช้งานสมาร์ทโฟน 
   
หลักสูตรที่ 3 การใช้งานสื่อในการเรียนการสอนด้วยสมาร์ทโฟน 
   
หลักสูตรที่ 4 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
   
หลักสูตรที่ 5 การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์  ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟสบุค 
แบบฟอร์มที่ ครู ค. ต้องใช้ประกอบรายงานผลการจัดกิจกรรม
    1) แบบรายงานหลักสูตรที่จัดอบรม (กรอกทั้ง 3 หลักสูตรในแผ่นเดียวกัน)
    2) แบบรายงานผู้เข้าร่วมกิจกรรมรายหลักสูตร (ใช้ 1 แผ่น ต่อ 1 หลักสูตร กรอกรายชื่อ 17 คน)
    3) สรุปผลการดำเนินโครงการ รายงานเป็นรายหลักสูตร (1ชุด ต่อ 1 หลักสูตร)คำชี้แจงการจัดทำแผนคำรับรองการปฏิบัติงานของบุคคล และแผนปฏิบัติการ
เอกสารประกอบการอบรม เมื่อวันที่ 23-26 มีนาคม 2559 
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ   [Power Point]
คู่มือการใช้งานระบบ DMIS 
คู่มือการบันทึกข้อมูลโครงการตามยุทธศาสตร์และการรายงานผลระดับตำบล
ระบบตรวจสอบการรายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัติการ ในระบบ DMIS    [คลิ๊กอ่านวิธีตรวจสอบ]

  

  

  

  

  
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
โครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ 
      ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ นางขนิษฐา มะลิสุวรรณ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดยะลา นำรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่ เข้าร่วมกิจกรรม โครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่/หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ. สว. หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ก
[
Warning: include(core_main/language/.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\AppServ\www\obeclms\core_main\function\function_button.php on line 287

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'core_main/language/.php' for inclusion (include_path='.;C:\php5\pear') in C:\AppServ\www\obeclms\core_main\function\function_button.php on line 287
    9  ]
แต่งกายชุดผ้าไทย ตามนโยบายของจังหวัดยะลา 
      ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ นางขนิษฐา มะลิสุวรรณ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดยะลา ร่วมสนับสนุนเชิญชวนบุคลากร สำนักงาน กศน. จังหวัดยะลา แต่งกายชุดผ้าไทย ตามนโยบายของจังหวัดยะลา ในการ รณรงค์ให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมกันแต่งกายด้วยผ้า
[
Warning: include(core_main/language/.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\AppServ\www\obeclms\core_main\function\function_button.php on line 287

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'core_main/language/.php' for inclusion (include_path='.;C:\php5\pear') in C:\AppServ\www\obeclms\core_main\function\function_button.php on line 287
    8  ]
โครงการพระดาบสเคลื่อนที่ร่วมกับ กศน 
      ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ นางขนิษฐา มะลิสุวรรณ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดยะลา ร่วมจัดกิจกรรม โครงการพระดาบสเคลื่อนที่ร่วมกับ กศน. จังหวัดยะลา บริการประชาชน ครั้งที ๑ ณ โรงเรียนปัญญาวิทย ม.9 ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา บริการ ซ่อมรถจักรยานยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำม
[
Warning: include(core_main/language/.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\AppServ\www\obeclms\core_main\function\function_button.php on line 287

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'core_main/language/.php' for inclusion (include_path='.;C:\php5\pear') in C:\AppServ\www\obeclms\core_main\function\function_button.php on line 287
    5  ]
"MOE CUP" 2017 
      ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ นางขนิษฐา มะลิสุวรรณ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดยะลา นำคณะบุคลากรในสังกัด ร่วมชมการแข่งขันฟุตบอลคู่ชิงชนะเลิศ ระหว่างทีมโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา กับ ทีมโรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา ในพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน นักศึกษา เขตพื้นที่พิ
[
Warning: include(core_main/language/.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\AppServ\www\obeclms\core_main\function\function_button.php on line 287

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'core_main/language/.php' for inclusion (include_path='.;C:\php5\pear') in C:\AppServ\www\obeclms\core_main\function\function_button.php on line 287
    12  ]
ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย กศน.อ.เมืองยะลา 
      ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ นางขนิษฐา มะลิสุวรรณ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดยะลา นางสาวนราวรรณ เวชธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา และบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรม โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยของ กศน.อำเภอเมืองยะลา โดยมีนั
[
Warning: include(core_main/language/.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\AppServ\www\obeclms\core_main\function\function_button.php on line 287

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'core_main/language/.php' for inclusion (include_path='.;C:\php5\pear') in C:\AppServ\www\obeclms\core_main\function\function_button.php on line 287
    6  ]
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา ร่วมสนับสนุนการจัดนิทรรศการและกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๐ 
     

 

พัสดุ : จัดซื้อ-จัดจ้าง-ประกาศ
 

ข่าวการศึกษา
 

>> ดูข่าวการศึกษาทั้งหมด <<

--------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------
ข่าวจาก กศน.อำเภอ
กศน.อำเภอเมืองยะลา     กศน.อำเภอรามัน     กศน.อำเภอกรงปินัง     กศน.อำเภอยะหา     กศน.อำเภอกาบัง     กศน.อำเภอบันนังสตา     กศน.อำเภอธารโต     กศน.อำเภอเบตง


ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office)
 

** หนังสือราชการที่รับ-ส่ง ระหว่างหน่วยงาน กศน. ในจังหวัดยะลาทุกเรื่อง **
กำหนดให้ส่งผ่านระบบ e-Office
(ยกเว้นเรื่องการอนุมัติแผนและการเบิกเงิน ให้ส่งด้วยวิธีเดิม)


[เข้าสู่ระบบ]     [คู่มือการใช้งาน]

 


ข้อมูลที่น่าสนใจ