หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 


Click .....เพื่อดาวน์โหลดประกาศรับสมัครและใบสมัคร

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
27 ธันวาคม 2561 นางขนิษฐา มะลิสุวรรณ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา มอบหมายกลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนาดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) และขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา ตามนโ 
     
[
Warning: include(core_main/language/.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in D:\AppServ\www\obeclms\core_main\function\function_button.php on line 287

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'core_main/language/.php' for inclusion (include_path='.;C:\php5\pear') in D:\AppServ\www\obeclms\core_main\function\function_button.php on line 287
    117  ]
26 ธันวาคม 2561 นางขนิษฐา มะลิสุวรรณ ผอ.สำนักงาน กศน.จ.ยะลา เข้าร่วมประชุมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามกลไกประชารัฐ ครั้งที่ 8/2561 โดยพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานการประชุม ณ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 
     
[
Warning: include(core_main/language/.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in D:\AppServ\www\obeclms\core_main\function\function_button.php on line 287

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'core_main/language/.php' for inclusion (include_path='.;C:\php5\pear') in D:\AppServ\www\obeclms\core_main\function\function_button.php on line 287
    34  ]
13 ธันวาคม 2561 นางขนิษฐา มะลิสุวรรณ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา มอบหมายกลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย นำรถโมบายร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และมอบหมาย กศน.อำเภอกรงปินัง นำโดย นายบุญยง ภาชโน ผอ.กศน.อำเภอกรงปินัง ร่วมจัดฝึกอาชีพให้กับชาวบ้านใน 
     
[
Warning: include(core_main/language/.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in D:\AppServ\www\obeclms\core_main\function\function_button.php on line 287

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'core_main/language/.php' for inclusion (include_path='.;C:\php5\pear') in D:\AppServ\www\obeclms\core_main\function\function_button.php on line 287
    27  ]
วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 นางขนิษฐา มะลิสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา มอบหมายให้ นางสาวจันทิมา พรหมแก้ว และ นายสมพงศ์ เลขานุกิจ เข้าร่วมการอบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพให้กับวิทยากรแกนนำ หลักสูตรดิจิทัล ระดับจังหวัด (ครู ก.) ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ ก 
     
[
Warning: include(core_main/language/.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in D:\AppServ\www\obeclms\core_main\function\function_button.php on line 287

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'core_main/language/.php' for inclusion (include_path='.;C:\php5\pear') in D:\AppServ\www\obeclms\core_main\function\function_button.php on line 287
    32  ]
9 ธันวาคม 561 นางขนิษฐา มะลิสุวรรณ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร และนักศึกษาในสังกัด ร่วมกิจกรรม "ปั่นอุ่นไอรัก" คลายหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ซึ่งจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ โดยจังหวัดยะลา กำหนดเส้นทางปั่นอุ่นไอรัก 
     
[
Warning: include(core_main/language/.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in D:\AppServ\www\obeclms\core_main\function\function_button.php on line 287

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'core_main/language/.php' for inclusion (include_path='.;C:\php5\pear') in D:\AppServ\www\obeclms\core_main\function\function_button.php on line 287
    49  ]
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
 

ประชาสัมพันธ์สมัครงาน
 

ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ตำแหน่งนามรักษาความปลอดภัย 

ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ตำแหน่งนามรักษาความปลอดภัย

ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ตำแหน่งนามรักษาความปลอดภัย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนและครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ


พัสดุ : จัดซื้อ-จัดจ้าง-ประกาศ
 

ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการจ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา

ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562หนังสือสั่งการจาก สำนักงาน กศน.
 

>> ดูหนังสือสั่งการทั้งหมด <<


ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office)
 

** หนังสือราชการที่รับ-ส่ง ระหว่างหน่วยงาน กศน. ในจังหวัดยะลาทุกเรื่อง **
กำหนดให้ส่งผ่านระบบ e-Office
(ยกเว้นเรื่องการอนุมัติแผนและการเบิกเงิน ให้ส่งด้วยวิธีเดิม)


[เข้าสู่ระบบ]     [คู่มือการใช้งาน]