หน้าหลัก    ข่าวย้อนหลัง    ข่าวสาระน่ารู้ 
รายละเอียดข่าว
 
  ตอบข้อสงสัย ทำไม ข้าราชการครู ปรับเงินเดือนตามวุฒิ ป.บัณฑิต ไม่ได้ ?  

     
มีผู้ถามผมเรื่องนี้ 2-3 คนแล้ว เมื่อวาน ( 28 พ.ค.56 ) คุณภาสกร ขรก.ครู กศน.อ.โชคชัย ก็โทร.มาถามผมเรื่องการปรับเงินเดือน ขรก.ครู ตามวุฒิ ป.บัณฑิต ( ป.ตรี 5 ปี ) อีก
ผมตอบว่า เข้าใจว่า การปรับวุฒิ ( ปรับเพิ่มเงินเดือนให้ได้ตามคุณ
วุฒิการศึกษา ) มี 2 กรณี คือ

1) การปรับเพิ่มตามสภาวะเศรษฐกิจ/
ค่า ของเงิน กรณีนี้จะปรับเป็นครั้งคราว ประมาณ 5-6 ปี จึงจะปรับครั้งหนึ่ง แต่ 3 ปีหลังนี้ ปรับทุกปี การปรับลักษณะนี้มีเงื่อนไขเช่น
(1) ได้รับวุฒิการศึกษานั้นก่อนวันบ
รรจุแต่งตั้ง
(2) เป็นวุฒิการศึกษาที่ตรงตามประกา
ศรับสมัครสอบบรรจุ
ขรก.ครู กศน. ปรับวุฒิ ป.บัณฑิต ตามกรณีที่ 1. นี้ไม่ได้ เพราะ ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยของ
กศน. ไม่ได้ระบุว่ารับวุฒิ ป.ตรี 5 ปี
2) ศึกษาต่อได้วุฒิสูงขึ้น กรณีนี้ปรับได้เรื่อย ๆ เป็นราย ๆ ไป ใครเรียนจบเมื่อไรก็ยื่นเรื่องข
อปรับวุฒิเฉพาะตัว การปรับลักษณะนี้มีเงินไขเช่น
(1) ต้องได้รับอนุญาตให้ศึกษาต่อ
(2) ต้องศึกษาต่อในวุฒิที่ตรงตามที่
กำหนดใน “มาตรฐานสำหรับตำแหน่ง” เช่น ตำแหน่งบรรณารักษ์ ต้องศึกษาต่อทางบรรณารักษศาสตร์หรือสารนิเทศศาสตร์ ตำแน่งครูต้องศึกษาในคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรองฯ ( ก.ค.ศ.รับรองวุฒิ ป.บัณฑิต ด้วย )
การปรับวุฒิกรณีศึกษาต่อได้วุฒิ
สูงขึ้นหลังบรรจุแต่งตั้งนี้ จะมีอัตราเงินเดือนกำหนดไว้ชัดเ
จน เช่น อัตราเงินเดือนสำหรับวุฒิ ป.บัณฑิตคือ 12,530 บาท ถ้าปริญญาโททั่วไปคือ 15,430 บาท ( อัตรานี้คือเงินเดือน ขรก.ครูเมื่อ 1 ม.ค.55 ส่วน 1 ม.ค.56 มีร่างกำหนดสูงกว่านี้แล้ว ผ่าน ก.ค.ศ.แล้ว แต่ ณ วันนี้ 29 พ.ค.56 ยังไม่เข้า ครม. ยังไม่มีผลบังคัญใช้ )
ถ้า วันที่เรียนจบ ป.บัณฑิต เงินเดือนถึง 12,530 บาทแล้ว ก็ไม่ต้องขอปรับวุฒิแล้ว ถ้าวันที่เรียนจบปริญญาโท เงินเดือนถึง 15,430 บาทแล้ว ก็ไม่ต้องขอปรับแล้ว

ข้อมูลโดย อ.เอกชัย ยุติศรี กศน.ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา

ประกาศโดย : อาธิป บูสา
วันที่ประกาศ : 2556-05-30