.

เว็ปไซต์กศน.อำเภอบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ยินดีต้อนรับค่ะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นักศึกษาต้องการให้จัดค่ายเสริมสร้างค่านิยม 12 ประการ ที่ใด ?
ห้องประชุม กศน.จังหวัดยะลา
ศึกษาธิการภาค 12
ค่านสิรินธร
เขื่อนบางลาง
  หน้าหลัก    บุคลากร 
บุคลากร
 

           ผู้บริหารสถานศึกษา
 

                 

                  นางภิญโญ ภาชโน

                    ผอ.กศน.อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

                ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

                                 
                  
 
 

                       นางริสา   วัฒนะนุกูล
                              รูชำนาญการ

 

                    ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน

     

  นางสาวฟารีดะ  ยีเด็ง
ครู อาสาฯประจำตำบลบาเจาะ

 นายพรพิพัฒน์  บัวตุ่ม
ครูอาสาฯประจำตำบลตลิ่งชัน
นางสาววานี  แวดิเลาะ
ครูอาสาฯประจำตำบลบันนังสตา

     

  นางสาวสุรียานี  อะเซ็ง
ครู อาสาฯประจำตำบลเขื่อนบางลาง

 นางสาวสารีดา  กาซอ
ครูอาสาฯประจำตำบลตาเนา
นางศศิมา  บัวตุ่ม
ครูอาสาฯประจำตำบลถ้ำทะลุ

     ครูกศน.ตำบล

     

  นางสาวการูนา  สะมะแอ
ครู กศน.ตำบลบาเจาะ

 นางสาวอาซียะห์  สามะอาลี
ครูกศน.ตำบลบันนังสตา
นางสาวเจะโรซีลา  เจะอาแว
ครูกศน.ตำบลเขื่.อนบางลาง
     

  นางสาวทิพย์วดี  หมอสุข
ครู กศนตำบลตำบลถ้ำทะลุ

 นายอับดุลมานัส  สะแลเม็ง
ครูกศน.ตำบลตาเนาะ
นางสาวสีตีตีเมาะ  ดือเระ
ครูกศน.ตำบลตลิ่งชัน

               ครูศูนย์เรียนรู้ชุมชน

   

  นายอับดุลฮาปิ  ดิงลูกา
ครูศรช.ตำบลบันนังสตา

 นายลุกมาร  เจะเตะ
ครูศรช.ตำบลตาเนาะ
นายยุทธนา  มะสง
ครูศรช.ตำบลเขื่อนบางลาง
     

  นางสาวไซนะ  ยูโซะ
ครู ศรช.ตำบลตลิ่งชัน

 นางสาวนูรีซาน  การีอูมา
ครูศรช.ตำบลเขื่อนบางลาง
 

                ครูอาสาฯประจำปอเนาะ

     

  นายประสิทธิ์  มูเสะ
ครู อาสาฯประจำปอเนาะ

 นางสาวไลล่า เจ๊ะดอมะ
ครูอาสาฯ ประจำปอเนาะ
นางสาวอารีนี  สะติงกูแว
ครูอาสาฯประจำปอเนาะ
   

  นางสาวฟารีด๊ะ  เวาะและ
ครู อาสาฯประจำปอเนาะ

  นางสาวรุสณีย์   มะกาเต
ครู อาสาฯประจำปอเนาะ
  นางสาวรอมีฮาน  ตันหยงดายอ
ครู อาสาฯประจำปอเนาะ
     

  นางสุดา  ภาละวัน
ครู อาสาฯประจำปอเนาะ

  นางสาวรอฮานี  มะสาแม
ครู อาสาฯประจำปอเนาะ

  นายการียา  ซาเม๊าะนอรี
ครู อาสาฯประจำปอเนาะ

 
  นายมูฮำหมัดอาลี  วาเต๊ะ
ครู อาสาฯประจำปอเนาะ
  นางสาวฮาลีเมาะ  อิสมูดี
ครู อาสาฯประจำปอเนาะ
 

              จ้างเหมาบริการ

     
 

                                  นายมะดาโอ๊ะ  จะปะกียา           
                                     นักการภารโรง

  นางสาวรอฮานา  จารู
บรรณารักษ์
     

 

 

 

 

  นางภิญโญ ภาชโน   
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบันนังสตา          
 

นางริสา วัฒนะนุกูล
ครูชำนาญการ 

 
กุมภาพันธ์ 2563
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
 

ตัวอย่างข้อสอบ

- ภาพการสอบระหว่างภาค 

- ตัวอย่างกระบวนการวิเคราะห์หลักสูตร

 
 
 
 
 
 

 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.234.245.125
คุณเข้าชมลำดับที่ 136,907
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
222 ถ.สุขยางค์ ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา ๙๕๑๓๐
Tel : ๐๗๓-๒๘๙๔๖๑  Fax : ๐๗๓-๒๘๙๔๖๑
Email : ksn.nangta@gmail.com