.

เว็ปไซต์กศน.อำเภอบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ยินดีต้อนรับค่ะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นักศึกษาต้องการให้จัดค่ายเสริมสร้างค่านิยม 12 ประการ ที่ใด ?
ห้องประชุม กศน.จังหวัดยะลา
ศึกษาธิการภาค 12
ค่านสิรินธร
เขื่อนบางลาง
  หน้าหลัก    บุคลากร 
บุคลากร
 

           ผู้บริหารสถานศึกษา
 

                 

                  นางภิญโญ ภาชโน

                    ผอ.กศน.อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

                ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

                        
     

นางริสา  วัฒนะนุกูล

                                            ครูชำนาญการพิเศษ                                               

                     
                  

 
 

                             นายศักดิ์ชัย  ศิริพันธ์                         นางสาววัทนีย์  มะเระ                                       ครูผู้ช่วย                                       บรรรารักษ์ปฏิบัติการ

 

                    ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน

     

  นางสาวฟารีดะ  ยีเด็ง
ครู อาสาฯประจำตำบลบาเจาะ

 นายพรพิพัฒน์  บัวตุ่ม
ครูอาสาฯประจำตำบลตลิ่งชัน
นางสุปราณีย์  เลาะซูรี
ครูอาสาฯประจำตำบลบันนังสตา

     

  นางสาวสุรียานี  อะเซ็ง
ครู อาสาฯประจำตำบลเขื่อนบางลาง

 นางสาวสารีดา  กาซอ
ครูอาสาฯประจำตำบลตาเนา
นางศศิมา  บัวตุ่ม
ครูอาสาฯประจำตำบลถ้ำทะลุ

     ครูกศน.ตำบล

     

  นางสาวการูนา  สะมะแอ
ครู กศน.ตำบลบาเจาะ

 นางสาวอาซียะห์  สามะอาลี
ครูกศน.ตำบลบันนังสตา
นางสาวเจะโรซีลา  เจะอาแว
ครูกศน.ตำบลเขื่.อนบางลาง
     

  นางสาวทิพย์วดี  หมอสุข
ครู กศนตำบลตำบลถ้ำทะลุ

 นายอับดุลมานัส  สะแลเม็ง
ครูกศน.ตำบลตาเนาะ
นางสาวสีตีตีเมาะ  ดือเระ
ครูกศน.ตำบลตลิ่งชัน

               ครูศูนย์เรียนรู้ชุมชน

   

  นายนูรีซาน  การีอูมา
ครูศรช.ตำบลเขื่อนบางลาง

 นายอับดุลฮาปิ  ดิงลูกา
ครูศรช.ตำบลบันนังสตา
นางสาวไซน๊ะ  ยูโซะ
ครูศรช.ตำบลเขื่อนบางลาง

                ครูอาสาฯประจำปอเนาะ

     

  นายประสิทธิ์  มูเสะ
ครู อาสาฯประจำปอเนาะ

 นางสาวไลล่า เจ๊ะดอมะ
ครูอาสาฯ ประจำปอเนาะ
นางสาวอารีนี  สะติงกูแว
ครูอาสาฯประจำปอเนาะ
     

  นางสาวฟารีด๊ะ  เวาะและ
ครู อาสาฯประจำปอเนาะ

  นางสาวรุสณีย์   มะกาเต
ครู อาสาฯประจำปอเนาะ
  นางสาวรอมีฮาน  ตันหยงดายอ
ครู อาสาฯประจำปอเนาะ
     

  นางสุดา  ภาละวัน
ครู อาสาฯประจำปอเนาะ

  นางสาวรอฮานี  มะสาแม
ครู อาสาฯประจำปอเนาะ

  นางน้อยยานา  บองอเจ๊ะโซ๊ะ
ครู อาสาฯประจำปอเนาะ

     
  นางสาวฮาสนะห์  มัสปอ
ครู อาสาฯประจำปอเนาะ
  นางสาวแวฮัสนะห์  มะแดเฮาะ
ครู อาสาฯประจำปอเนาะ
 

              จ้างเหมาบริการ

      
                                     
 
 

           นางสาวไซซัน  บือราเฮง               นายมะดาโอ๊ะ  จะปะกียา                                     ครูผู้สอนคนพิการ                       นักการภารโรง

  นางสาวรอฮานา  จารูบรรณารักษ์
     

                                                                                    

                                                                                

 

  นางภิญโญ ภาชโน   
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบันนังสตา          
 

นางริสา วัฒนะนุกูล
ครูชำนาญการพิเศษ 

นายศักดิ์ชัย  ศิริพันธ์

ครูผู้ช่วย

นางสาววัทนีย์  มะเระ

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

 
กรกฎาคม 2563
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 13 กรกฎาคม 2563
 

ตัวอย่างข้อสอบ

- ภาพการสอบระหว่างภาค 

- ตัวอย่างกระบวนการวิเคราะห์หลักสูตร

 
 
 
 
 
 

 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.235.22.210
คุณเข้าชมลำดับที่ 145,390
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
222 ถ.สุขยางค์ ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา ๙๕๑๓๐
Tel : ๐๗๓-๒๘๙๔๖๑  Fax : ๐๗๓-๒๘๙๔๖๑
Email : ksn.nangta@gmail.com