หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

 

รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗  วันพุธที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (๒๕๕๗-๒๕๖๐) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์สำนักงาน กศน. www.nfe.go.th  [เวอร์ชั่นเก่า]  [เวอร์ชั่นใหม่]


[ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม]     [ดาวน์โหลดแผนปฏิบัติการ]  
แบบฟอร์ม ส่วนที่ 1,2,3,5    ส่วนที่ 4

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
นายแวอูเซ็ง อาเก๊ะ ผู้อำนวยการ และบุคลากร ประชุมเตรียมจัดกิจกรรม และวางแผนกิจกรรมไตรมาส 3-4 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. อำเภอบันนังสตา
17/3/58 จัดโครงการเกษตรชุมชน
จัดกิจกรรมอบรมเทียบระดับประถม
10/3/58 จัดกีฬาเครือข่ายเยาวชน

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 


ข้อมูลที่น่าสนใจ