หน้าหลัก    ดาวน์โหลด    รายละเอียดไฟล์ 
รายละเอียดไฟล์
 
รายงานพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัดปี53-55หมายเหตุ ในกรณีที่ประเภทไฟล์เป็น VDO ระบบจะมีข้อจำกัดในการแสดงผลข้อมูลได้เฉพาะนามสกุลไฟล์
ซึ่งผู้ใช้สามารถ Click Download เพื่อแสดงผลที่เครื่อง Client ได้

ชื่อไฟล์ :   2013-06-27_06-15-59_0.175751.pdf
ขนาดไฟล์ :   1.34 Mb
Click