.

กศน.อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา    " กศน. เพื่อประชาชน "

 
 
 
 
 
 
  หน้าหลัก    แนะนำ กศน.อำเภอเมืองยะลา 
แนะนำ กศน.อำเภอเมืองยะลา
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองยะลา

อำเภอเมืองยะลา   จังหวัดยะลา

 

 

ที่ตั้ง

 กศน.อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา  ตั้งอยู่เลขที่ ๑ ถนนอาคารสงเคราะห์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โทร ๐๗๓-๒๔๓๑๕๖  โทรสาร ๐๗๓-๒๔๓๑๕๖
website : http://yala.nfe.go.th/muangyala
Facebook : https://www.facebook.com/nfe.muangyala
Email : nfe.muangyala@gmail.com

ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา
       เดิมชื่อ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองยะลา เป็นสถานศึกษาสังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดยะลา สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๓๗ พร้อมกับศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภออื่นทั่วประเทศ ๗๘๙ แห่งต่อมา เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๐ ได้มีการประกาศใช้ พ.ร.บ.การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองยะลาจึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองยะลา (กศน.อำเภอเมืองยะลา) สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๐ จนถึงปัจจุบัน

 

นายสมพงศ์  ฉิมหนู
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองยะลา

 
มีนาคม 2563
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28