.

กศน.อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา    " กศน. เพื่อประชาชน "

 
 
 
 
 
 
  หน้าหลัก    คณะกรรมการสถานศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษา
 

คณะกรรมการสถานศึกษา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองยะลา  

อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา

๑. นายมุสตอปา  ปายอ      ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา

๒. นายอิสมาอีล  โดยิ      ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุข

๓. นายจุลจักร  กัลยาณะ      ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ

๔. นายชัยชนะ  กฤตยานาถ      ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความมั่นคง

๕. นายณรงค์  ชูเพชร      ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเมืองการปกครอง

๖. นายดาโอะ  เจ๊ะตู      ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

๗. นายนิยม  แก้วแสงเรือง      ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น

๘. นายเจ๊ะมามะ  ยะโก๊ะ      ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม

๙. นายสมโชค  ใหม่ชุม      เลขานุการ

๑๐. นางสาวอภินันท์  เอมกมล      ผู้ช่วยเลขานุการ

๑๑. นางสาวอรษา สุขโอ      ผู้ช่วยเลขานุการ

๑๒. นางสาวนูรีซัน  ทองประสิทธิ์      ผู้ช่วยเลขานุการ

๑๓. นางสาวนารีมัน  แวดายะ      ผู้ช่วยเลขานุการ

๑๔. นางจงรักษ์  เฉียงตะวัน      ที่ปรึกษา


     
 ...................... ........
.....................
  ...................... ........
.....................
  ...................... ........
.....................
 

นายสมโชค  ใหม่ชุม
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองยะลา

 
กุมภาพันธ์ 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.159.30.26
คุณเข้าชมลำดับที่ 91,504
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ กศน.อำเภอเมืองยะลา ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
กศน.ยะลา เพื่อประชาชน   NFE_YALA   Create by OBECLMS   Modify by Mr.Artip Busa

กศน.อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
๑ ถ.อาคารสงเคราะห์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา ๙๕๐๐๐
Tel : ๐๗๓-๒๔๓๑๕๖  Fax : ๐๗๓-๒๔๓๑๕๖
Email : nfe.muangyala@gmail.com