.

ยินดีต้อนรับสู่ กศน.อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

 
 
 
 
 
 
  หน้าหลัก    คณะกรรมการสถานศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษา
 

คณะกรรมการสถานศึกษา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองยะลา  

อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา

๑. นายมุสตอปา  ปายอ      ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา

๒. นายอิสมาอีล  โดยิ      ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุข

๓. นายจุลจักร  กัลยาณะ      ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ

๔. นายชัยชนะ  กฤตยานาถ      ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความมั่นคง

๕. นายณรงค์  ชูเพชร      ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเมืองการปกครอง

๖. นายดาโอะ  เจ๊ะตู      ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

๗. นายนิยม  แก้วแสงเรือง      ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น

๘. นายเจ๊ะมามะ  ยะโก๊ะ      ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม

๙. นายสมโชค  ใหม่ชุม      เลขานุการ

๑๐. นางสาวอภินันท์  เอมกมล      ผู้ช่วยเลขานุการ

๑๑. นางสาวอรษา สุขโอ      ผู้ช่วยเลขานุการ

๑๒. นางสาวนูรีซัน  ทองประสิทธิ์      ผู้ช่วยเลขานุการ

๑๓. นางสาวนารีมัน  แวดายะ      ผู้ช่วยเลขานุการ

๑๔. นางจงรักษ์  เฉียงตะวัน      ที่ปรึกษา


     
 ...................... ........
.....................
  ...................... ........
.....................
  ...................... ........
.....................
 

นายสมพงศ์  ฉิมหนู
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองยะลา

 
สิงหาคม 2563
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19