.

ยินดีต้อนรับสู่ กศน.อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

 
 
 
 
 
 
  หน้าหลัก     
 

 สถาบันศึกษาปอเนาะอัลคอลีลอัลอิสลามียะห์
ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ตำบลบันนังสาเรง  อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา
   สถาบันศึกษาปอเนาะอัลคอลีลอัลอิสลามียะห์  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ตำบลบันนังสาเรง  อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา โดยมีนายหะยีดอเลาะลาเต๊ะ ยาแลไก เป็นเจ้าของจัดตั้งโรงเรียนขึ้นที่ อาคารไม้ จำนวน ๑ หลัง เลขที่ ๖๕ หมู่ ๒ ต.บันนังสาเรง อ.เมือง จ.ยะลา  เปิดสอนครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑ แต่เดิมชื่อโรงเรียน ดีนุลอิสลาห์อัลคาเลล เป็นโรงเรียนประเภท สอนศาสนาอิสลามโดยใช้ระยะเวลาในการเรียนวันละ  ๖  ชั่วโมง วิชาที่สอนคือ ศาสนาอิสลาม  ภาษาอาหรับและวิชาสามัญ  โดยใช้หลักสูตร ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปรับปรุงส่งเสริมปอเนาะในภาคศึกษา ๒  ชั้นเรียนตั้งแต่        ปีที่ ๑ ถึงชั้นปีที่  ๔  พ.ศ. ๒๕๐๔

                เมื่อวันที่  ๓๐ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑  ได้จดทะเบียนสถาบันศึกษาปอเนาะขึ้นเลขที่ ๓๙๕๐๑๐๐๓๕๗๓๐๖/๒๕๕๑  ตั้งอยู่ที่  ๔๐/๗ หมู่ ๒ ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา โดยนายอิสมาแอ  ยาแลใดเจ๊ะนิ   เป็นเจ้าของปอเนาะได้สร้างอาคารเรียนขึ้นให้เยาวชนและชาวบ้านได้เรียน ตาดิกา   ต่อมาผู้ปกครองของเยาวชนและชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงเห็นความสำคัญจึงส่งลูกหลานมาเรียนกับปอเนาะดังกล่าว  และได้รับการสนับสนุนงบประมาณต่างๆ ทั้งจากรัฐบาล ผู้ปกครองของนักเรียน ชุมชนใกล้เคียง

การสนับสนุนจาก กศน.อำเภอเมืองยะลา
  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองยะลา ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของ กศน. ทั้งด้านบุคลากร และด้านงบประมาณ  ซึ่งกิจกรรมที่ส่งเสริมมีทั้งการเรียนการสอนสายสามัญหลักสูตรแบบบูรณาการ และการเรียนการสอนสายอาชีพตามความต้องการเรียนรู้ของนักเรียน และมีการจัดกิจกรรมฝึกทักษะชีวิต  และจัดมุมเรียนรู้ให้นักศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ

[ดาวน์โหลดแผ่นพับ]

 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 
 
 
 
 

 

 

 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 100.24.125.162
คุณเข้าชมลำดับที่ 110,629
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ กศน.อำเภอเมืองยะลา ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
กศน.อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
เลขที่ ๑ ถ.อาคารสงเคราะห์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา ๙๕๐๐๐
Tel : ๐๗๓-๒๔๓๑๕๖  Fax : ๐๗๓-๒๔๓๑๕๖
Email : nfe.muangyala@gmail.com