.

กศน.อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา    " กศน. เพื่อประชาชน "

 
 
 
 
 
 
  หน้าหลัก    สถาบันศึกษาปอเนาะกูบังปูตับ 
สถาบันศึกษาปอเนาะกูบังปูตับ
 

สถาบันศึกษาปอเนาะกูบังปูตับ
ม.11 ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา   สถาบันปอเนาะกูบังปูตับ ตั้งอยู่เลขที่  94/9 ม.11 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา ได้จดทะเบียนเป็นสถาบันปอเนาะ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2547 โดยมีนายแวอาแซ โต๊ะหลง เป็นรับใบอนุญาตจดทะเบียน

การสนับสนุนจาก กศน.อำเภอเมืองยะลา
    การจัดบุคลากรครูอาสาฯประจำสถาบันศึกเพื่อทำหน้าที่
1.เป็นผู้ช่วยเหลือโต๊ะครูประจำสถาบันปอเนาะหรือบาบอ โดยให้ความสะดวกในการติดต่อระหว่างปอเนาะกับทางราชการ
2.สอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถาบันศึกษาปอเนาะทีได้รับมอบหมายหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตจัดกิจกรรมเพื่อนักศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะได้ความรู้นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน
4.จัดกิจรรมทักษะอาชีพให้นักศึกษาที่ต้องการจะเรียนทักษะอาชีพเพื่อนักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้เรียนจากกิจกรรทักษะอาชีพมาใช้ประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้ตนเอง
5.จัดมุมเรียนรู้ในสถาบันศึกษาปอเนาะมีการจัดมุมเรียนรู้ในสถาบันศึกษาปอเนาะเพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการและองค์กรต่างๆ


[ดาวน์โหลดแผ่นพับ]

 

นายสมพงศ์  ฉิมหนู
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองยะลา

 
เมษายน 2563
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20