.

ยินดีต้อนรับสู่ กศน.อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

 
 
 
 
 
 
  หน้าหลัก    สถาบันศึกษาปอเนาะดารุลฮิกมะห์ 
สถาบันศึกษาปอเนาะดารุลฮิกมะห์
 

สถาบันศึกษาปอเนาะดารุลฮิกมะห์
13/7 หมู่ที่ 5  ตำบลบุดี  อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ประวัติความเป็นมาสถาบันศึกษาปอเนาะดารุลฮิกมะห์
   สถาบันศึกษาปอเนาะดารุลฮิกมะห์ ได้ก่อตั้งขึ้นโต๊ะครูหรือบาบอลี  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกหลานเยาวชนและชาวบ้านในท้องถิ่นละแวกใกล้ๆ ได้รับการศึกษาและความรู้ทางด้านศาสนา ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการเรียนอัลกุรอาน และกีตาบต่างๆต่อมาสถาบันศึกษาปอเนาะดารุลฮิกมะห์ได้จดทะเบียนกับทางราชการ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2547ภายใต้การดูแลของนายมะลี อุกะอะ หรือ บาบอลี ได้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของการสอนศาสนา อัลกุรอาน และกีตาบต่างๆ โดยมีนักศึกษาตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงผู้ใหญ่ จำนวน 91 คน และได้รับการสนับสนุนในเรื่องการศึกษาด้านทักษะอาชีพ จากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองยะลา

การสนับสนุนจาก กศน.อำเภอเมืองยะลา
   ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของ กศน. ทั้งด้านบุคลากรและด้านงบประมาณ  ซึ่งกิจกรรมที่ส่งเสริมมีทั้งการเรียนการสอนสายหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และการเรียนการสอนสายอาชีพตามความต้องการเรียนรู้ของผู้เรียน และมีการจัดกิจกรรมฝึกทักษะชีวิตให้ผู้เรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะ

[ดาวน์โหลดแผ่นพับ]

 

นายสมพงศ์  ฉิมหนู
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองยะลา

 
สิงหาคม 2563
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25