หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่
กศน.อำเภอเมืองยะลา จะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2559 ระดับประถมศึกษา , ม.ต้น และ ม.ปลาย ระหว่างวันที่ 1-30 ตุลาคม 2559 ณ กศน.อำเภอเมืองยะลา , กศน.ตำบล , สถาบันศึกษาปอเนาะ และครู กศน. ทุกคน

[ดาวน์โหลดใบสมัคร]คำชี้แจงการจัดทำแผนคำรับรองการปฏิบัติงานของบุคคล และแผนปฏิบัติการ
เอกสารประกอบการอบรม เมื่อวันที่ 23-26 มีนาคม 2559 
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ   [Power Point]
คู่มือการใช้งานระบบ DMIS 
คู่มือการบันทึกข้อมูลโครงการตามยุทธศาสตร์และการรายงานผลระดับตำบล
ระบบตรวจสอบการรายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัติการ ในระบบ DMIS    [คลิ๊กอ่านวิธีตรวจสอบ]


ไฟล์ Power Point อบรม ครู ข ครู ก วันที่ 11-14 กรกฎาคม 2559
ไฟล์ Power Point อบรม โดย DTAC เน็ตอาสา
แบบร่างโครงการ  
หลักสูตรสำหรับใช้ในการอบรมศูนย์ดิจิทัลชุมชน 
    หลักสูตรที่ 1 ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
    หลักสูตรที่ 2 การเลือกซื้อและใช้งานสมาร์ทโฟน 
   
หลักสูตรที่ 3 การใช้งานสื่อในการเรียนการสอนด้วยสมาร์ทโฟน 
   
หลักสูตรที่ 4 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
   
หลักสูตรที่ 5 การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์  ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟสบุค 
แบบฟอร์มที่ ครู ค. ต้องใช้ประกอบรายงานผลการจัดกิจกรรม
    1) แบบรายงานหลักสูตรที่จัดอบรม (กรอกทั้ง 3 หลักสูตรในแผ่นเดียวกัน)
    2) แบบรายงานผู้เข้าร่วมกิจกรรมรายหลักสูตร (ใช้ 1 แผ่น ต่อ 1 หลักสูตร กรอกรายชื่อ 17 คน)
    3) สรุปผลการดำเนินโครงการ รายงานเป็นรายหลักสูตร (1ชุด ต่อ 1 หลักสูตร)


  
-
  


  

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การรณรงค์ต่อต้านการทุจริต
ประชุมมอบป้ายค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ วันที่ 24 กันยายน 2557
พิธีเปิดป้าย "ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลพร่อน"วันที่ 26 สิงหาคม 2557
กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2557

ข่าวการศึกษา
 

>> ดูข่าวการศึกษาทั้งหมด <<


หนังสือสั่งการจาก สำนักงาน กศน.
 


ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ( E-Office )
 

[เข้าสู่ระบบ] 

** หนังสือราชการที่รับ-ส่ง ระหว่างหน่วยงาน กศน. ในจังหวัดยะลาทุกเรื่อง **
กำหนดให้ส่งผ่านระบบ e-Office (ยกเว้นเรื่องการอนุมัติแผนและการเบิกเงิน ให้ส่งด้วยวิธีเดิม)


ข้อมูลที่น่าสนใจ