หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่
กศน.อำเภอเมืองยะลา จะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับประถมศึกษา , ม.ต้น และ ม.ปลาย ในช่วงเดือน เมษายน และ ตุลาคม ของทุกปี ณ กศน.อำเภอเมืองยะลา , กศน.ตำบล , สถาบันศึกษาปอเนาะ และครู กศน. ทุกคน

[ดาวน์โหลดใบสมัคร]

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การรณรงค์ต่อต้านการทุจริต
ประชุมมอบป้ายค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ วันที่ 24 กันยายน 2557
พิธีเปิดป้าย "ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลพร่อน"วันที่ 26 สิงหาคม 2557
กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2557

หนังสือสั่งการจาก สำนักงาน กศน.
 


ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ( E-Office )
 

[เข้าสู่ระบบ] 

** หนังสือราชการที่รับ-ส่ง ระหว่างหน่วยงาน กศน. ในจังหวัดยะลาทุกเรื่อง **
กำหนดให้ส่งผ่านระบบ e-Office (ยกเว้นเรื่องการอนุมัติแผนและการเบิกเงิน ให้ส่งด้วยวิธีเดิม)


ข้อมูลที่น่าสนใจ