.

ยินดีต้อนรับสู่ กศน.อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

 
 
 
 
 
 
  Home page    Website map 
Website map
 
Menu on the top
Home page
The results of our work
Image activity
Contact us
Website map
Menu on the left
Home page
แนะนำ กศน.ยะลา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
บุคลากร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
Profile
Acitvities
กฎหมาย / ระเบียบต่างๆ
Contact Us
Site Map
กศน.อำเภอเมืองยะลา
กศน.อำเภอรามัน
กศน.อำเภอกรงปินัง
กศน.อำเภอยะหา
กศน.อำเภอกาบัง
กศน.อำเภอบันนังสตา
กศน.อำเภอธารโต
กศน.อำเภอเบตง
กศน.ตำบล.........
กศน.ตำบลลิดล
กศน.ตำบลลำใหม่
กศน.ตำบลเปาะเส้ง
กศน.ตำบลบุดี
กศน.ตำบลสะเตงนอก
กศน.ตำบลยะลา
กศน.ตำบลหน้าถ้ำ
กศน.ตำบลพร่อน
กศน.ตำบลตาเซะ
กศน.ตำบลยุโป
กศน.ตำบลท่าสาป
กศน.ตำบลลำพะยา
กศน.ตำบลบันนังสาเรง
สถาบันศึกษาปอเนาะกำปงบือแน
สถาบันศึกษาปอเนาะดารุลอูโลมยะลา
สถาบันศึกษาปอเนาะอิสลามศาสน์วิทยา
สถาบันศึกษาปอเนาะฮายาตุลอิสลาม
สถาบันศึกษาปอเนาะศรีฮาซานะห์วิทยา
สถาบันศึกษาปอเนาะธรรมศาสน์อิสลามวิทยา
สถาบันศึกษาปอเนาะดารุลฮิกมะห์
สถาบันศึกษาปอเนาะทัศนศาสน์วิทยา
สถาบันศึกษาปอเนาะกูบังปูตับ
สถาบันศึกษาปอเนาะซุบุลุซสลาม
สถาบันศึกษาปอเนาะนูรุลอิหซานวิทยา
สถาบันศึกษาปอเนาะศึกษาวินัย
สถาบันศึกษาปอเนาะอิฮซานียะห์
สถาบันศึกษาปอเนาะดะห์วาตูลฮีดายะห์
สถาบันศึกษาปอเนาะอัลคอลีล อัลอิสลามียะห์
สถาบันศึกษาปอเนาะประชาวิทยา
สถาบันศึกษาปอเนาะอิสลามศาสน์ดารุสสาลาม
ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดยะลา
ห้องสมุดประชาชนอำเภอรามัน
ห้องสมุดประชาชนอำเภอกรงปินัง
ห้องสมุดประชาชนอำเภอยะหา
ห้องสมุดประชาชนอำเภอกาบัง
ห้องสมุดประชาชนอำเภอบันนังสตา
ห้องสมุดประชาชนอำเภอธารโต
ห้องสมุดประชาชนอำเภอเบตง
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กศน.
กลุ่มงานคลัง
กลุ่มแผนงาน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ
หน่วยศึกษานิเทศก์
สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
สถาบันการศึกษาทางไกล
สถาบันกาศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร
คุรุสภา
Menu on the right
จังหวัดเคลื่อนที่
กาแฟยามเช้า
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
เทียบระดับการศึกษา
เทียบระดับการศึกษา (จบ ม.6 ใน 8 เดือน)
การศึกษาเพื่อคนพิการ
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
FAQs
LINK
Webboard
Guestbook
Download
ขอรับใบแสดงผลการเรียน
Free WIFI
หนังสือราชการ
คำสั่ง กศน.อำเภอเมืองยะลา
คำสั่ง กศน.อำเภอเมืองยะลา
สภาพอากาศจังหวัดยะลา
เว็บไซต์ที่สำคัญ
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
ศูนย์อาเซียนห้องสมุดประชาชน
ครูอาสาฯปอเนาะ
คลังความรู้จาก อ.เอกชัย ยุติศรี
วิจัยในชั้นเรียน
อบจ.ยะลา
พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา
จังหวัดยะลา
โรงพยาบาลศูนย์ยะลา
โรงเรียนพระดาบส
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา
ร.ร.ผู้ใหญ่เทคนิคบริหารธุรกิจยะลา
Facebook
Youtube
 

นายสมพงศ์  ฉิมหนู
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองยะลา

 
October 2563
Sun Mon Tues Wedn Thurs Fri Sat
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 31 October 2563
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 
 
 
 
 

 

 

 
All online 5 People
IP number 100.24.125.162
You are visitor number 110,647
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ กศน.อำเภอเมืองยะลา ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
กศน.อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
เลขที่ ๑ ถ.อาคารสงเคราะห์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา ๙๕๐๐๐
Tel : ๐๗๓-๒๔๓๑๕๖  Fax : ๐๗๓-๒๔๓๑๕๖
Email : nfe.muangyala@gmail.com