หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง 
ข่าวย้อนหลัง
 
  การรับสมัครนักศึกษา

  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

  โครงการส่งเสริมความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

  กศน.อำเภอกรงปินัง จัดโครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการทำบัญชีครัวเรือน

  กศน.อำเภอกรงปินัง ร่วมกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่

  กศน.กรงปินังเข้าร่วมโครงการอบรม(ชรบ.)

  กศน อำเภอกรงปินัง ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช

  กศน.กรงปินัง ร่วมงานสืบสานประเพณีอาซูรอฯ

  กศน.อำเภอกรงปินัง เข้าร่วมประชุม กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน

  อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน ICT

 ก่อนหน้า [1] 2 3 ต่อไป