.
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กศน.อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา ขอความสันติสุขจงมีแด่ท่าน
 
 
 


 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 
คุณต้องการให้จัดกิจกรรมใดมากที่สุด ?
ติวเข้มก่อนสอบ
ค่ายค่านิยม 12 ประการ
ค่ายลูกเสือ
ค่ายวิทยาศาสตร์
อาซูรอสัมพันธ์
  หน้าหลัก    บุคลากร 
บุคลากร
 

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายบุญยง  ภาชโน
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกรงปินัง

ข้าราชการ

นางมาลินี  อาบู
ครูชานาญการ

 

พนักงานราชการ(ครูอาสาฯตำบล)

     
 นางสาววาณี  แวดอเลาะ
ครูอาสาฯตำบล
   

 

พนักงานราชการ(ครูอาสาฯปอเนาะ)

     
 นายอับดนเล๊าะ  สีบู
ครูอาสาฯปอเนาะ
 นายรอมีซู  ดอเลาะ
ครูอาสาฯ ปอเนาะ
 นางสาวนาฟีซะห์  จารู
ครูอาสาฯ ปอเนาะ

     
นางชนมพร  นิเดหะ
ครูอาสาฯปอเนาะ
นางสาวสุรยาตี  มะยูโซะ
ครูอาสาฯ ปอเนาะ
นางหทัย  วาจิ
ครูอาสาฯ ปอเนาะ
 
 
นางสาววารูณี  จาเลาะ
ครูอาสาฯ ปอเนาะ

พนักงานราชการ(ครูศูนย์การเรียนชุมชน)

     
 นายบือราเฮง  เจ๊ะแต
หัวหน้ากศน.ตำบลกรงปินัง
 นางการีมะ  มะสง
หัวหน้ากศน.ตำบลสะเอะ
 นางสาวนูไนน๊ะ  มะมิง
หัวหน้ากศน.ตำบลปุโรง

 

     
 นายฮาซิม เจะหะ
หัวหน้ากศน.ตำบลห้วยกระทิง
 นางวาฮีดา มะสาพา
ครู ศรช.
 นางสาวเจ๊ะรอเม๊าะ กูวิง
ครู ศรช.
   
นายยุทธนา มะสง
ครู ศรช.
นางสาวบุสริน วิภาตะพันธุ์
ครู ศรช.

ลูกจ้างเหมาบริการ

 

   
 นางเจ๊ะรอเม๊าะ ยะยือริ
ครูสอนคนพิการ
 นายบูคอรี ยาลา
พนักงานบริการ

นางนูรีดา คาริม

เจ้าหน้าที่บรรณรักษ์ 

 

 

 

นายบุญยง ภาชโน
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกรงปินัง

 

 
 
 
กุมภาพันธ์ 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561
 
 

 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.227.48.147
คุณเข้าชมลำดับที่ 112,605
กศน.ยะลา เพื่อประชาชน   NFE_YALA   Create by OBECLMS   Modify by Mr.Artip Busa

กศน. อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา
ม.๓ ต.สะเอะ อ.กรงปินัง จ.ยะลา ๙๕๐๐๐
Tel : ๐๗๓-๒๓๘๑๒๖  Fax : ๐๗๓-๒๓๘๑๒๖
Email : seebu2555@gmail.com