หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง 
ข่าวย้อนหลัง
 
  อบรมวิทยากรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ (วิทยากร ครู ข

  ประชุมติดตามงาน.จาก ศอบต. โครงการพัฒนาอาชีพสำหรับผู้พิการ

  ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการติดตั้งโปรแกรมจัดการเรียนรู้ฯ

  ร่วมเป็นเกียรติ การตัดสินการประกวดโครงการยุวเกษตรกร

  เปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯประจำตำบลบาละ

  เปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษกิจพอเพียงฯ ประจำตำบลกาบัง

  กิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้รายวิชาหลัก ปี 2559

  กิจกรรมเบิกฟ้าคลองน้ำใส 59

  กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายจิตออกกำลังกายสบายกายและจิต

  คณะครูและบาบอ กศน.จะนะศึกษาดูงานปอเนาะป่าพร้าว

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ต่อไป