.

กศน.อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ยินดีต้อนรับ

 
 

กศน.ตำบล ทั้ง ๕๘ แห่ง

 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 

ใส่ Code ที่ต้องการ

 
 
 
 
 
คุณคิดอย่างไร จบ ม.๖ ภายใน ๘ เดือน ?
ดี
ไม่ดี
 
 

  SAR 2553

   SAR  2554

   SAR  2555

   SAR   2556

   SAR   2557

   SAR   2558

  หน้าหลัก    บุคลากร 
บุคลากร
 

ผู้บริหารสถานศึกษา

นางภิญโญ  ภาชโน
ผอ.กศน.อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

                                                             
 

       นางพัชรี มะลิสุวรรณ                                          นางอาแอเสาะ  หลีจำเริญ

                ครู คศ.๑                                                                              ครูผู้ช่วย

 

พนักงานราชการ

     
 นางสาวเอกรัตน์  คงประเสริฐ
ครูอาสาสมัคร กศน.ตำบลกาบัง
 นางวิมล ปราบเสร็จ
ครูอาสาสมัคร กศน.ตำบลบาละ
 นางสาวสุธาทิพย์ ชูธง
หัวหน้า กศน.ตำบลกาบัง

 

 

     
 นายสุรชาติ  มณีรัตน์
หัวหน้ากศน.ตำบลบาละ
 นางสาววัชรี  สองเพขรแก้ว
ครู ศรช.ตำบลบาละ

 

 นายเกษรม  สุแนแดวอ
ครู ศรช.ตำบลกาบัง

 

     

 นายอิมรอง ยีมะตะโล๊ะ
ครูอาสาฯ ปอเนาะ 

 นางสาวกัลยานี  มะสูยู
ครูอาสาฯ ปอเนาะ 

 นางสาวรอฮานา  ดอยอ
ครูอาสาฯ ปอเนาะ 

ลูกจ้างเหมาบริการ

     
 นางสาวนูรีซัน ลากอ
บรรณารักษ์
 นางสาวพนิดา ณ เทพา
ครูผู้สอนคนพิการ
 นางสาวชุติมณฑ์ บรรยง
ครูผู้สอนคนพิการ

 

 

 

 

  

นางภิญโญ ภาชโน

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกาบัง

 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 
กุมภาพันธ์ 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
 
 
 

 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.159.30.26
คุณเข้าชมลำดับที่ 160,328
กศน.ยะลา เพื่อประชาชน   NFE_YALA   Create by OBECLMS   Modify by Mr.Artip Busa

กศน.อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา
๑ รพช-ลาแล หมู่ ๕ ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา
Tel : ๐๗๓-๒๕๘๐๘๘  Fax : ๐๗๓-๒๕๘๐๘๘
Email : kabang.nfe@hotmail.com