ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office)
สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา
ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
 
ชื่อผู้ใช้ :
 
รหัสผ่าน :
 
 
สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา
http://yala.nfe.go.th/e-Office3.8
 
 

** การแนบไฟล์เอกสาร กำหนดให้ตั้งชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษหรือตัวเลขเท่านั้น ห้ามเว้นวรรค หรือมี เครื่องหมายใด ๆ **

คู่มือการใช้งาน

พัฒนาโดย อนัตชัย เกตุแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์  สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี