หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง 
ข่าวย้อนหลัง
 
  นางวาสนา อนุสรณ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเบตง และนางอาอัยเสาะ ดาจูดา ครูคศ.3 เข้าร่วมพัฒนาหล

  คณะครู กศน.ตำบลอัยเยอร์เวง ต้อนรับคณะดูงานจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอควนโดน จ

  กศน.อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการในรูปแบบ STEM Education

  ครูกศน.ตำบลตาเนาะแมเราะ จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั

  กศน.ตาเนาะฯ หลักสูตรเลี้ยงไส้เดือนและทำปุ๋ย

  กศน.เบตง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมหลักสูตรงานไม้สร้างอาชีพ

  กศน.อ.เบตง โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตผู้เรียน

  กศน.อ.เบตงจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรช่างก่อสร้าง

  กศน.เบตงกับกิจกรรมทักษะชีวิต (ขับขี่ปลอดภัย)

  กศน.อ.เบตงเข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู ปี2561 "ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา"

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ต่อไป