.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กศน.อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

 
 

กศน.อำเภอ

 

หน่วยงานส่วนกลาง

 

ห้องสมุดประชาชน

 

สถาบันศึกษาปอเนาะ

 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    บ้านหนังสืออัจฉริยะ 
บ้านหนังสืออัจฉริยะ
 

โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ

การอ่าน เป็นทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้และควบคู่กับการเสริมสร้างลักษณะนิสัยรักการอ่าน ถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการแสวงหาความรู้และส่งเสริมให้เกิดความแตกฉาน คิดริเริ่มสร้างสรรค์ การสร้างเสริมประสบการณ์สำหรับการเก็บเกี่ยวและนำไปใช้ในการดำรงชีวิตมีความสามารถในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต อย่างยั่งยืน
โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร และเพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้โดยจัดตั้งบ้านหนังสืออัจฉริยะให้เป็นธนาคารความรู้ใกล้บ้าน และมีข้อมูลข่าวสารใกล้ตัวให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยง่าย
 

 

 นางวาสนา  อนุสรณ์ประเสริฐ
ผู้อำนวยการ กศน.เบตง

นางอาอัยเสาะ  ดาจูดา
ครูชำนาญการ
 

  

 

 

นายสัญญา  ทวีโส๊ะ
ครูผู้ช่วย

 
 
 
กุมภาพันธ์ 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
 
 
 

 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 

ภาคีเครือข่าย

 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.159.30.26
คุณเข้าชมลำดับที่ 91,129
 
กศน.ยะลา เพื่อประชาชน   NFE_YALA   Create by OBECLMS   Modify by Mr.Artip Busa

กศน.อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
๕ ถ.อัยเยอร์เบอร์จัง ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา ๙๕๑๑๐
Tel : ๐๗๓-๒๓๒๐๔๔  Fax : ๐๗๓-๒๓๔๔๙๑
Email : nfe_betong@hotmail.com